ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ СВІТУ У ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.04
PDF

Посилання

Бушай, І. М. (2009). Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку (автореф. дис. доктора психол. наук). Київ, Україна. [Електронний ресурс] enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5238/1/Bushay.pdf

Крайг, Г. (2001). Психология развития. СПб.: Питер.

Леонтьев, А. Н. (1983). Образ мира [Текст]. Избр. психолог. произведения. М.: Педагогика.

Мухина, В. С. (1999). Картина мира: индивидуальные различия. Феноменология развития и бытия личности. Избранные психологич. труды. М.; Воронеж.

Обухов, А. А. (2003). Исторически обусловленные модификации образа мира. Развитие личности. (4).

Симоненко, С. М. (2007). Аналіз категорії «Образ світу» та «Картина світу» у контексті дослідження візуально - мисленнєвих стратегій. Наука і освіта. (3), 47–52.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 17 |