ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.12
PDF

Посилання

Бокшиц, О.М. (2019) Інноваційні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності в закладах вищої освіти. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 5), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne, 9-11.

Палига, О.В. & Притула, І.А. (2015). Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти. Вилучено з https://vpl57.ucoz.ua/Innovacsya/innovacijni_tekhnologiji_navchannja.pdf

Стандарт вищої освіти України (2019). Вилучено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 25 | Завантажень: 21 |