ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.14
PDF

Посилання

Биков, В. Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ: Атака.

Буйницька, О. П. (2011). Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів. №5 (25).

Грона, Н. В. (2017). ІКТ як ефективний засіб організації пошуково-дослідної діяльності студентів педагогічного коледжу. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (м. Суми, 5-6 грудня, 27–29)

Іщенко, О. А. (2002). Передумови і проблеми застосування нових інформаційних технологій під час викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Освіта. Технікуми. Коледжі. № 1. с. 10-12.

Поляков, В. П. (2005). Архитектоника информационной подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования. Учёные зап. Ин-та информатизации образования Рос. акад. образования. Вып.16. Москва: ИИО РАО, 115–121.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 19 |