ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.16
PDF

Посилання

Каменська, І.С. (2015). Особливості фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, інспекторів з охорони праці при вивченні курсу «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» у вищих навчальних закладах. Науковий журнал Науковий огляд. №9 (19), 88-96.

Каменська, І. С. (2018). Особливості підготовки майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти. Humanitarium. Том. 42, Вип. 2, 21-31.

Каменська, І.С. (2019). Компетентнісний підхід як інновація у професійній підготовці магістрів з професійної освіти. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 5), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. 18-21

Проект Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань – 01 − Освіта/Педагогіка, спеціальність – 015 − Професійна освіта (за спеціалізаціями). (2018). Вилучено з: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 22 | Завантажень: 22 |