ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.24
PDF

Посилання

Ковальська, І. В. (2001). Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів (Дис. … канд. філол. наук). К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Сітко, А.В. & Скавронська А. (2016). Етнoмовний кoмпoнeнт укрaїнських нaрoдних кaзoк як проблема пeрeклaду. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: IХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15-16 квітня 2016 р.). Київ, Україна.

Тарасова, А.В. (2017). Відтворення англійських компаративних фразеологізмів в українських перекладах (Дис. … канд. філол. наук: 10.02.16). Херсон, Херсонський державний університет.

Зорівчак, Р.П. (1983). Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). Львів: Вид-во при Львів. ун-ті.

Фразеологічний словник української мови: У 2 кн. (1993). К.: Наук. думка, Кн.1.

Longman Dictionary of English Language and Culture: Gets to the Heart of the Language (2005). 3rd ed. Harlow, Essex: Longman.

Сітко, А.В. (2012). Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (267-274). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць (22). Н.М. Корбозерова (ред.). К.: Логос.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 17 |