ТЕКСТОВІ, ЖАНРОВІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО РОМАНУ НА МАТЕРІАЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ РОМАНІВ ІРВІНА ЯЛОМА «ШОПЕНГАУЕР ЯК ЛІКИ» ТА «КОЛИ НІЦШЕ ПЛАКАВ»
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.27
PDF

Посилання

Бахтин, М. М. (2002). Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960-х – 1970-х гг. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. – М. : Русские словари, Языки славянской культуры.

Джугастрянська, Ю. (2013). Психотерапевтичний роман: специфіка авторського метажанру. Питання літературознавства, 87, с. 322-337.

Сумина, Н.В. (2016). Семантические и прагматические характеристики психотерапевтического дискурса. Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова

Сумина, Н.В. & Кудинова, Т.А. (2014). Интерпретация речевых отрезков как механизм психотерапевтического семиозиса: на материале романа И.Ялома «Шопенгауэр как лекарство». Вестник Московского государственного университета культуры и искусства, 4, 146–149.

Ялом, І. (2018).Шопенгауер як ліки: психотерапевтичний роман (пер. з англ В. Кучменко). Х.: Клуб Сімейного дозвілля.

Yalom, I. D. (2005). The Scopenhauer Cure: A Novel. New York: HarperCollins.

Yalom, I. D. (1992). When Nietzsche Wept: A Novel of Obsession. NewYork: Bayard Canada Livres.

Yalom. Вилучено з http://www.yalom.com/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 18 |