ЗМІСТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
PDF

Посилання

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. 2-е вид., доопрац. і доп. Дрогобич: Коло, 2006. 608 с.

Панченко Л.М. Формування цінностей демократичного суспільства засобами освіти. Україна в контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Наукове видання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. С. 122–124.

Шевченко В. Саморозвиток як чинник становлення творчої особистості. Рідна школа. 2004. № 2–3. С. 142–155.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 11 |