ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна-США). К.: Центр практичної філософії, 2001. 216 с.

Кітова О.А. Трудове продуктивне навчання в сучасній шкільній освіті. Імідж сучасного педагога. 2014. № 7. С. 28-30

Лелюх Л. М. Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості випускників коледжів. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 24. С. 30-32.

Мельков С. А., Лябах А. Ю., Алейникова Л. Г. Будущее разума: лапидарные размышления о связи мозга с политикой и управлением (рецензия на книгу Митио Каку). Вестник ТГУПБП. 2020. №1 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/buduscheerazuma-lapidarnye-razmyshleniya-o-svyazi-mozga-s-politikoy-i-upravleniem-retsenziya-naknigu-mitio-kaku

Мороз П. В. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: методичний посібник. К.: Педагогічна думка, 2012. 128 с.

Часова К. С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 194-201.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 2 |