ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В НЕОБМЕЖЕНИХ МОНАРХІЯХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.32
PDF

Посилання

Хейвуд, Э. (2005). Политология: учебник для студентов вузов. Пер. с англ. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 41. Вилучено з http://yanko.lib.ru/books/politologiya/heywood-politology-2005-orig2002.htm

Климчук, Н.І. (2018) Вплив форми правління на статус уряду в зарубіжних країнах. Молодий вчений. № 5 (57), 247. Вилучено з http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/61.pdf

Зерницький, Р.В. (2017). Сучасні абсолютні монархії на прикладі Держави Катар і Султанату Оман. Політикус. Політичні інститути та процеси. Вип. 6. 64. Вилучено з http://politicus.od.ua/6_2017/12.pdf

Павлик ,М.М. (2018). Нетипові види монархії та їх загальна характеристика. матер. VІІІ наук. читань, присвяч. пам’яті акад. В.В. Копєйчикова (Київ, 22 листопада 2018 р.). Київ, 152–153. Вилучено з https://goo-gl.su/5GppKr.

Задорожня, Г.В. (2015). Глава держави Ватикан: особливість конституційно-правового статусу. Бюлетень Міністерства юстиції України. Конституційне право. № 4 (162), 68–69, 70. Вилучено з irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › bmju_2015_4_19

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 13 |