ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ВІДНОСИН ІЗ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.33
PDF

Посилання

Рішення Конституційного суду України № 1-рп/2010 (2010). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-10

Про акціонерні товариства (Закон України). № 514-VI. (2019). Вилучено з https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (Закон України). № 2275-VIII. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19

Проект Трудового кодексу України. № 1658. (2017). Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=431270

Рішення Конституційного суду України № 12-рп/98 (1998). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98

Поліщук, М.С. (2013) Особливості суб’єктного складу трудового контракту. V Міжнародна науково-практична конференція (с. 560) 27–28 вересня, 2013, Харків, Україна: Право, 2013.

Боханова, І.А. (2014). Контрактна форма трудового договору: деякі аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, (1), с. 297-284. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_1_35

Наньєва М.І. (2017) Укладення трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн (автореф. дис. ... кандидата юридичних наук). Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, Україна. Вилучено з http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8481

Роз'яснення законодавства (щодо врегулювання питань прийняття і звільнення працівників) № 15/06/186-11 (2011) (Міністерство праці та соціальної політики України). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0015739-11

Рішення у справі № 756/3578/17. (2018) Оболонський районний суд м. Києва. Дата набрання законної сили: 20.09.2018 Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/74562345

Рішення у справі № 607/1440/17-ц. (2017) Апеляційний суд Тернопільської області. Дата набрання законної сили: 10.07.2017 Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/67731001

Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників №170. (1994) (Кабінет Міністрів України) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF

Армбрюстер К. (2018) Структура и основные принципы немецкого трудового права. Вестник Московского государственного областного университета (1), с. 8-18. [Російська] Вилучено з https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/11932

Господарський кодекс України (Закон України). № 436-IV. (2019) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

О бухгалтерском учете (Закон Російської Федерації). № 129-ФЗ (2019). [Російська] Вилучено з http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12441/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 14 |