ВПЛИВ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
PDF

Посилання

Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность и творчество. Ростов, 1982. 185 с.

Выготский Л. С. Воображение и творчество в школьном возрасте. Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1956. 519 с.

Загальна психологія / за ред. С. Д. Максименка. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с.

Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко та ін. Київ : Либідь, 2005. 464 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб : Издательство «Питер», 2000. 712 с

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник.- Харків : Прапор, 2004.-640 с.

Шаран О. Вікові особливості психологічних проявів темпераменту. Психолог. 2004. № 23-24. С.12-19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 29 |