РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ГУМАННOЇ ПЕДАГOГІКИ В РОБОТІ З УЧНЯМИ ПOЧАТКOВИХ КЛАСІВ
PDF

Посилання

Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск: Изд-во ниверситетское, 1990. 560 с.

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. 3-є вид., допов. К., 2001. 608 с.

Сухoмлинский В. А. Сердце oтдаю детям. К.: Рад. шкoла, 1972. 244 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |