САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ (НАЦІЙ) ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ?
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.34
PDF

Посилання

Буханова, А.С. (2011). Коллизия принципов самоопределения народов, территориальной целостности государств и возможные пути ее решения. Право и управление: XXI век. № 4 (21), 67-71.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі ООН від 01.08.1975. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

Косюк, Т. П. Актуальні аспекти тлумачення та реалізації принципу самовизначення народів. Вилучено з: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3483/Kosiuk_Aktualni_aspekty_tlumachennia.pdf?sequence=1.

Лісіцин, В. (2017). Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми. Вісник Львівського університету. Випуск 13. С. 73-79.

Басалыга, А.Е. Определение термина «народ» в контексте права народов на самоопределение. Вилучено з: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/45248/1/basalyga_2011_sbornik7_tom1.pdf.

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами від 24.10.1970. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569.

Алексанян, С. Р. Принцип равноправия и самоопределения народов в современно международном праве. Вилучено з: https://mgimo.ru/upload/diss/2017/Aleksanyan_diss.pdf

The Catalan Independence referendum: An assessment of the process of self-determination Sõrovatskaja. Вилучено з https://www.researchgate.net/publication/321934266_The_Catalan_Independence_referendum_An_assessment_of_the_process_of_self-determination.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 13 |