ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
PDF

Посилання

Богданович М. В. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос. – 3-є вид., перероб. і доп. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2008. 336 с.

Бантова М. А. Система формирования вычислительных навыков. Начальная школа, 1995. №11. С. 38–43.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики[під заг. ред.О. В. Овчарук]. Київ: “К.І.С.”, 2004. 112 с.

Приймак О. П. Методична система табличних випадків арифметичнихдій у початковій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук: 13.00.02 – “Теорія та методика навчання математики” Херсон, 2009. 20 с.

Скворцова С. Методика формування у молодших школярів поняття про арифметичні дії додавання та віднімання //Початкова школа. 2011. №3. С.15– 18.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 146 | Завантажень: 48 |