СВОБОДА СЛОВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.35
PDF

Посилання

Галаджун, З. (2016). Моделі (парадигми) розуміння права на свободу слова. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 6, 234-241.

Журналісти назвали найбільші загрози свободі слова. (2019). Українська правда. 20 червня 2019. Відновлено з https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/20/7218686/.

Конституція України. № 254к/96-ВР. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Осадчая, И. М. (Ред.). (2001). Политика. Толковый словарь. М.: «ИНФРА-М», «Весь Мир».

Проценко, О. (2018). Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації. Підприємництво, господарство і право, 4, 156-160.

Речицький, В. В. (2015). Абетка демократії: свобода слова. Конституція і права людини. 12.10.2015. Відновлено з http://khpg.org/index.php?id=1444648761.

Речицкий, В. В. (2012). Политический предмет конституции. Київ: Дух і літера.

Рихтер, А. Г. (2007). Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М.: Издательство «ВК».

Скрипнюк, О. В. (2011). Свобода думки і слова: конституційно-правові гарантії в Україні. Юридична Україна, 3, 28 -32.

Слинько, Т. М. (2013). Конституційно-правові гарантії свободи слова в Україні, Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України, Харків.

Слинько, Т. Н. (2013). Свобода слова как элемент конституционализма (постсоветские реалии), Сборник науч. трудов Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого», Харьков.

Слинько, Т. Н. (2012). Свобода слова в условиях народовластия. Конституционно-правовые основы народовластия в России и в Украине, Сборник науч. трудов.

Слінько, Т. М. (2014). Конституційно-правові гарантії свободи слова. Наше право, 9, 11-16.

Теоретичні аспекти обмеження прав людини. (2016). Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки, 837, С. 357-361.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 20 |