РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТВОРЧОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКРОЛЯРА
PDF

Посилання

Бабаніна І.В. Організація творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики // Початкове навчання та виховання. 2005. № 2. Січень. С.2-7.

Бокарева Л.Д. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся [на уроках математики] // Начальная школа. 1982. № 5. С.36-40.

Выготский Л.С. Детская психология // Собр. соч. т. 4. М., 1984. 432 с.

Гагай В.В. Развитие творческого мышления младших школьников в процессе обучения. Шадринск: Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1996. 89 с.

Моляко В.А. Творческая одаренность и воспитание творческой активности.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 23 |