РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF

Посилання

Булавко В. Кожен учитель має володіти сучасними освітніми технологіями // Освіта України. 2001. 21 березня. С.10.

Інтерактивні технології навчання / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко, Г.І.Коберник та ін. Київ: Наук, світ, 2004. 85с.

Комар О. Інтерактивні технології - технології співпраці // Початкова школа. 2004. №9 С. 5-7.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. Київ: Абрис, 1997. 98 с.

Шевчук І.В. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах // Початкова школа. 2005. №8. С.33-36.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 33 |