ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ: ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
PDF

Посилання

Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А.Амонашвили. – М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили. – 1996. – 496 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О. Вишневський – Дрогобич : Коло, 2006. – 326 с.

Діяльність учителя. Режим доступу: http://pidruchniki.com/16520205/pedagogika/diyalnist_uchitelya

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. 3-є вид., допов. – К., 2001. – 608 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 11 |