МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Посилання

Дунець О. М. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках духовності : навчально-методичний посібник. Хмельницький : Вид-во ФОП «О. М. Казаков», 2014. 112 с.

Кирлик О., Лендел Н., Товканець Г. Особливості формування моральних цінностей молодшого школяра: збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25- 26 жовтня 2018. Мукачево; редкол. Т. Д. Щербан. Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. 489. С. 169 –171.

Космачёва Н. В. Проблема формирования духовно-нравственных ценностей в дошкольном детстве. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: материалы V Междунар. науч.-практ. семинара, 24 апреля 2014., г. Барановичи, Респ. Беларусь; редкол. А.В. Никишова, Н.Г. Дубешко. Барановичи: РИО БарГУ, 2014. 256 с. С.102–105.

Чернюк С.В. Виховання учнів на цінностях – умова для щасливого особистого життя та успішної взаємодії в суспільстві. Засади розвитку української освіти в контексті Концепції Нової української школи : збірник тез доповідей методичного семінару (Хмельницький, 18 травня 2017 року). Хмельницький: ХГПА, 2017. С.44-48.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 11 |