УЧИТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – НОСІЙ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОСТІ, КРАСИ
PDF

Посилання

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 15.09.2020).

Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. К., 1976. Т.3.

Ціннісні орієнтири сучасної української школи. Київ: МОН України. 2019. 64 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 2 |