САМОСТІЙНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Посилання

Бондар Л.А. Аналіз становлення проблеми інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності ХХІ ст. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2011. Вип. № 33. С. 478–487.

Гук О.Ф. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 14. С. 179–187.

Нагрибельна І.А. Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах. Дис… докт. пед. наук. URL: http://www.kspu.edu

Равчина Т. Організація взаємодії студентів з освітнім середовищем у вищій школі. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 3–16. URL:http://old.franko.lviv.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/19_2/01_ravchyna.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 13 |