ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ
PDF

Посилання

Александрова О. Ф. Модель формування гуманістичних цінностей у фаховій підготовці майбутнього вчителя. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2 (13). С. 139–145.

Ґжеґож Б., Біда О. А. Конкретизації ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця. Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. 2018. Vol 9. №5. С. 4–9.

Енциклопедія освіти: гол. ред. В. Г. Кремень. Акад. пед. наук України. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Киричок В. А. Теоретичний аспект формування гуманістичних цінностей молодших школярів у сучасних умовах. Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: семінар АПН України 16 груд. 2004 р.: К., 2005. С. 84–90.

Шабанова Ю. О., Осипов А. О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи. Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і Психологія». Педагогічні науки. 2014. № 2 (8). С. 123–130.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |