ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
PDF

Посилання

Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя / Ш. А. Амонашвили. – К. : Освіта, 1991. – 380-412 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко; гол. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 264 с.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. – Вид. 2, доповнене і перероблене. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студ. пед. вузов : в 2 кн. Кн. 1 / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 368с.

Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. Вибрані твори: в 5-ти т.-т.4. / Сухомлинський В.О. – К: Радянська школа, 1997. – С. 146-155.

Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога / Л. Л. Хоружа. — К. : Академвидав, 2012. — 190-210 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 1 |