ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Посилання

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.]; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с.

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс: навч. метод. посіб. В. М. Кухаренко. Харків, 2002. – 320 с.

Малярчук О.В. Технологічні характеристики дистанційної форми навчання.О.В. Малярчук. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2015. Вип. 2. с. 164-167. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_34

Найдьонова Л. А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини / Л.А.Найдьонова // Методичні рекомендації / Серія: На допомогу вчителю. Вип. 4. – К., 2011. – 34 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 10 |