ОНЛАЙН-ТЕСТИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Посилання

Булах І. Є. Створюємо якісний тест : навчальний посібник / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.

Дрібна Л. В. Тестування як засіб контролю якості навчання іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yakzasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/

Кухар Л. Використання тестового контролю як засобу моніторингу професійних компетентностей майбутніх фахівців педагогічної галузі / Л. Кухар // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – № 8. – Т. 4. – С. 66-76.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 21 |