ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України, 2003. 4 квітня (№ 25). С. 10.

Закон України «Про національну програму інформатизації» / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. К. : Грамота, 2005. 488 с.

Методические рекомендации для педагогов-кураторов // Російський сайт методичної підтримки учителів / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://school.iot.ru/

Полат Е. Дистанционное обучение: каким ему быть? / Е. Полат, А. Петров. Педагогика, 1999. № 7. С. 29-34.

Технологія розробки дистанційного курсу : навчальний посібник / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та ін.], за ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. К.: Міленіум, 2008. 324 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 23 |