Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій

Поточний випуск

Дата публікації: грудень 27, 2020
ПРОЄКТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Науково-практична конференція з міжнародною участю • 10.12.2020 • Краматорськ, Україна

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя»». Співорганізаторами конференції виступили ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Західно-Фінляндський коледж (Lansi-Suomen opisto) м. Гуйтінен, Українсько-польська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC), Центр дітей і молоді Литовської Республіки (LVJC) м. Вільнюс. У збірнику висвітлено питання щодо розробки та впровадження інноваційних технологій професійної підготовки та професійного розвитку педагогів. Матеріали будуть корисними для представників наукової й освітянської спільноти.

Конференцію зареєстровано в ДНУ «УкрІНТЕІ» (посвідчення № 711 від 18.11.2020 року).

Рекомендовано до видання Вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 21.12.2020 р.)

═══════════════════════════════════════════════════════════

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Кириченко М. О. – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих;
Солдатенко М. М. – провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Талбот К. – незалежний міжнародний експерт, консультант з питань освіти в умовах надзвичайних ситуацій та відновлення.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Бурцева Ю. О. – в. о. ректора Донецького ОБЛІППО, кандидат педагогічних наук;
Абизов В. Є. – завідувач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, кандидат політичних наук, доцент;
Ціко І. Г. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Донецького ОБЛІППО, кандидат педагогічних наук;
Поуль В. С. – завідувач кафедри психології та розвитку особистості Донецького ОБЛІППО, кандидат психологічних наук, доцент;
Шабанов В. І. – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Донецького ОБЛІППО, кандидат біологічних наук, доцент;
Алфімов В. М. – професор кафедри, суспільно-гуманітарної освіти Донецького ОБЛІППО, доктор педагогічних наук, професор, академік міжнародної академії наук педагогічної освіти;
Калашнік Н. Г. – професор кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, доктор педагогічних наук, професор.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: 
Малєєв Д. В. – проректор з науково-педагогічної роботи Донецького ОБЛІППО, кандидат психологічних наук.

═════════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: Європейська наукова платформа | ISBN 978-617-7991-00-6 | © CC BY 4.0
═════════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
Ю. Бурцева
10-14
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 21 | Завантажень: 40
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-01
PDF
О. Малєєва
34-38
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФІНЛЯНДІЇ
Переглядів: 18 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-02
PDF
Г. Шередека, Д. Малєєв
38-41
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІХ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 31
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-03
PDF
М. Кириченко
83-88
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: МЕХАНІЗМИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-04
PDF
В. Абизов, Я. Бобилева, В. Литвин
88-92
СВІТОГЛЯДНІ СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 9
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-05
PDF
П. Правдивцев, Т. Колган
92-95
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 8
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-06
PDF
В. Поуль
110-114
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 19 | Завантажень: 18
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-07
PDF
О. Стягунова
133-138
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 20
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-08
PDF
А. Сазонова
139-143
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАДКИ У РОЗВИТКУ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Переглядів: 14 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-09
PDF
О. Малєєва
161-163
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 22 | Завантажень: 15
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-10
PDF
О. Кондратенко
200-203
МЕТА, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 13 | Завантажень: 8
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-11
PDF
О. Лаврут
209-212
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1980–1990-Х РОКАХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 10
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-12
PDF
О. Кітова
238-242
НОРМАТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ STEM-ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 19
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-13
PDF
В. Шабанов, Г. Гундарева
245-248
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ У ФОРМАТІ STEM-ОСВІТИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 7
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-14
PDF
В. Шабанов
252-255
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ ТА ІНФОРМУВАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 9
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-15
PDF
І. Дмитрієва, Т. Лопухіна
260-262
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕДАГОГА В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 13
https://doi.org/10.36074/d-oblippo.conf-10.12.2020-16
PDF
Переглянути архів