ДИТИНСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА
ДИТИНСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ: ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА

ІІI Всеукраїнська науково-практична майстерня • 09.10.2020 • Кременчук, Україна

Видання містить доповіді ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта». Молоді та досвідчені науковці, практики, психологи, методисти висвітлюють актуальні питання в галузях педагогіки, психології, в дошкільній та інноваційній освіті.

Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, аспірантів, психологів, соціальних педагогів, реабілітологів, дефектологів, методистів ЗДО, викладачів, вихователів, студентів.

Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №358 від 3 вересня 2020 року.

Рекомендовано до друку Вченою радою Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (протокол № 3 від 12.10.2020 року).

═══════════════════════════════════════════════════════════

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Яценко Т.В. – кандидат психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін (редактор випуску)
Деньга Н.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології початкової освіти

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: ПП «Бітарт» | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
Т. Яценко, В. Чайковська
6-9
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 51
PDF
О. Бровата
ДИТЯЧИЙ ФІТНЕС: ДАНИНА МОДІ ЧИ СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 25
PDF
А. Тристан
15-19
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА НІМЕЧЧИНІ: ГОЛОВНЕ –ЩАСТЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
О. Катрук
19-23
ІНТЕГРАЦІЯ МУЛЬТТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВЧУ РОБОТУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 20
PDF
В. Крамаренко, Л. Зімакова
24-27
ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКО – ІГРОВОГО МАТЕРІАЛУ, ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 35
PDF
Т. Дорошенко, В. Безруких
28-32
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТI ДОШКIЛЬНИКА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГIЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Переглядів: 9 | Завантажень: 17
PDF
Л. Носкіна
32-36
СКЛАДАННЯ ОПИСОВИХ РОЗПОВІДЕЙ ДІТЬМИ ІІ МОЛОДШОЇ ГРУПИ ЗАСОБОМ ІГРАШКИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 39
PDF
Ю. Коробко, О. Сивець
36-39
ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 29
PDF
Ю. Коробко, М. Ступішина
39-42
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ, ЯК ЗАСОБУ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Ю. Коробко, С. Винник
42-44
СТОУН-ТЕРАПІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ІЗ ДОШКІЛЬНИКАМИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 39
PDF
Л. Пєчка
45-49
НАСТУПНІСТЬ В РОБОТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 7 | Завантажень: 49
PDF
О. Батарейна
49-53
ЗВ’ЯЗОК ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 27
PDF
Н. Завалій
53-58
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ШКОЛОЮ І ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ – УМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Н. Носкіна
59-62
НАСТУПНІСТЬ МІЖ ЛАНКАМИ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
І. Олійник
63-66
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ І ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 131
PDF
Л. Остапко, І. Дика
67-70
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ РОЗЛАДИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 32
PDF
Ю. Коробко, О. Івко
71-73
ВПЛИВ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ НА ЗАПУСК МОВЛЕННЯ ДИТИНИ – ЛОГОПАТА
Переглядів: 16 | Завантажень: 17
PDF
В. Мацько, К. Берун
74-79
МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН З ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Т. Дорошенко, Н. Вінніцька
79-82
ОБДАРОВАНІСТЬ ДІТЕЙ ТА ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИХОВАННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
О. Кузнєцова
83-86
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ПРИ ВИПРАВЛЕННІ МОВЛЕННЄВИХ ВАД У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 114
PDF
Т. Яценко, Д. Корнєєва
87-90
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Т. Яценко, А. Телятник
90-94
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Переглядів: 26 | Завантажень: 6
PDF
Т. Яценко, І. Дика
94-96
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В СІМ’Ї У ПЕРІОД КАРАНТИНУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 4
PDF
Л. Чуйкіна
97-101
ФОРМУВАННЯ ІКТ - КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДОШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Н. Іванова
101-106
СЕРВІСИ GOOGLE ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧОМУ GOOGLE СЕРВІСИ?
Переглядів: 6 | Завантажень: 11
PDF
Ю. Коробко
106-108
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗДО
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Л. Зварич
109-112
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Г. Москалик
113-117
ДО ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ (за розробками М. Ліпмана)
Переглядів: 15 | Завантажень: 17
PDF
Г. Шкляєва
118-122
ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
О. Станіченко
122-125
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО ФОРМУВАННЯ ЧУЙНОСТІ У ДІТЕЙ
Переглядів: 31 | Завантажень: 14
PDF
О. Гужва
125-130
ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 41
PDF
Н. Аль-Хамадані
130-134
ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЛАБОРАТОРІЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF