АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Міжнародна науково-практична конференція • 13.03.2020 • Кременчук, Україна

У збірнику містяться тези, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Висвітлюються актуальні питання в галузях педагогіки, психології, мовознавства. Подається опис інноваційних освітніх технологій та розкриваються закономірності й особливості підготовки педагогічних кадрів.

Матеріали будуть корисними для широкої наукової громадськості, викладачів, аспірантів, студентів.

═══════════════════════════════════════════════════════════

Організатори: 
Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка (м. Кременчук, Україна)
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (м. Полтава, Україна)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна)
БКВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» (м. Запоріжжя, Україна)
International Centre Corporative Management (м. Відень, Австрія)
Wyższa Szkoła Gospodarki W Bydgoszczy (м. Бидгощ, Польща)
Uczelnia Nauk Społecznych (м. Лодзь, Польща)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Москалик Г. Ф. – доктор філософських наук, професор, професор WSG (Польща)
Деньга Н. М. – кандидат педагогічних наук
Крупіна Л. В. – кандидат педагогічних наук
Шакотько В. В. – кандидат педагогічних наук
Деркач В. В. – кандидат філологічних наук, доцент
Кулікова Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент (редактор випуску)
Діброва О. В. – кандидат філологічних наук
Стегній П. А. – кандидат історичних наук, доцент
Яценко Т. В. – кандидат психологічних наук

Альтернативне посилання на збірник: http://www.pu.org.ua/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%2013.03.2020.pdf

Контакти: krem_ped_k@ukr.net

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: Методичний кабінет КПК імені А. С. Макаренка | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
А. Самодрин
11-17
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ЯК ОСВІТНЯ КАТЕГОРІЯ
Переглядів: 24 |
В. Курок
18-22
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРУВАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Переглядів: 48 |
Л. Рибалко, Т. Гулько
22-27
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 38 |
В. Решетняк
27-30
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів: 54 |
О. Сергійчук, Ю. Багно
30-34
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ – ОДНА З ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 17 |
Л. Процай, Н. Гібалова
34-36
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 46 |
Н. Власенко
36-40
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 59 |
Г. Шкляєва
40-43
ГЛОБАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 9 |
В. Іванов; Б. Якимчук (Науковий керівник)
43-47
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
Переглядів: 25 |
Н. Федорчук-Дусь, Л. Кузнєцова
47-52
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
Переглядів: 21 |
Л. Рожанська, Н. Потримай
52-56
ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 16 |
Т. Кудряшова, В. Кудряшов
56-63
ОЗДОРОВЧИЙ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІГУ ЯК ВИДУ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Переглядів: 150 |
Р. Курок
63-65
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 31 |
Є. Грибович, О. Дем’яненко
65-70
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
Переглядів: 11 |
О. Земка
70-73
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК НАГАЛЬНА ВИМОГА СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 10 |
Т. Ярова
73-76
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ, МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»
Переглядів: 20 |
Д. Шутов; Г. Москалик (Науковий керівник)
76-81
ФАКТОР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЯК КОНСТРУКТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 9 |
Я. Захаренко; Л. Московець (Науковий керівник)
81-83
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ГІПЕРАКТИВНИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ
Переглядів: 29 |
Н. Жидецька
84-86
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 42 |
Ю. Кошева
86-91
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 22 |
Anzhelina Shyshko, Halyna Lukanska
92-96
MODERN REQUIREMENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Переглядів: 12 |
П. Стегній
96-100
«ТРЕТЯ СТАТЬ» ТА НЕБІНАРНІ ГЕНДЕРИ У ЗАХІДНОМУ СВІТІ
Переглядів: 22 |
Т. Алєксєєва
100-103
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 15 |
Л. Жданюк
104-107
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 19 |
В. Смоляк
107-110
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 39 |
В. Каменський, О. Касьян
111-114
СОЦІАЛЬНО-ЗАХИСНІ ВІДНОСИНИ ЩОДО МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Переглядів: 14 |
Л. Солодовникова.
114-120
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 8 |
І. Субботенко; О. Мамчич (Науковий керівник)
120-123
ВИКЛАДАЧ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЖИВОПИСУ(РЕАЛЇЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНЯ)
Переглядів: 23 |
Б. Паньків; І. Паньків (Науковий керівник)
123-127
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ
Переглядів: 14 |
А. Олійник, Н. Коваль
127-132
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 9 |
І. Анастасьєва
132-136
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів: 15 |
Т. Бикова
136-139
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 26 |
О. Доброва
139-143
САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Переглядів: 21 |
О. Касьян; Т. Барська (Науковий керівник)
143-145
ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ПОРТФОЛІО В НУШ
Переглядів: 31 |
Л. Грисенко, Л. Мокра, Л. Самусь
146-151
ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВЕРБАЛЬНОЇ ОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 12 |
Л. Зюман
151-155
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 10 |
Л. Сирота
156-160
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 10 |
Ю. Оласюк
160-163
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ
Переглядів: 10 |
О. Карась; Г. Кузнецова (Науковий керівник)
163-166
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Переглядів: 16 |
Д. Шульга; О. Шерстюк (Науковий керівник)
166-169
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 19 |
А. Пилипчук; І. Макаренко (Науковий керівник)
169-173
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КРЕАТИВНОСТІ
Переглядів: 25 |
А. Кацай; П. Стегній (Науковий керівник)
173-177
ГОЛОДОМОР У КОЗЕЛЬЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛТАВЩИНИ ОЧИМА СВІДКІВ
Переглядів: 6 |
Я. Пелипань, О. Замула
177-180
САМООСВІТА – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Переглядів: 54 |
Н. Тульчинська
180-183
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ФУНКЦІЯ
Переглядів: 14 |
І. Блащук; П. Стегній (Науковий керівник)
183-187
СПІВПРАЦЯ НІМЕЦЬКОГО ТА РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА У1939-1941 РР.
Переглядів: 5 |
М. Піддячий
188-192
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Переглядів: 26 |
Н. Білик
192-196
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Переглядів: 12 |
Т. Кондратенко
196-200
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ПРАКТИК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 15 |
О. Согоконь
200-207
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА СИСТЕМОЮ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОГО ТРЕНІНГУ
Переглядів: 10 |
В. Бакай
207-210
РОЛЬ БІНАРНИХ УРОКІВ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ МЕТОДИК
Переглядів: 10 |
С. Лукова
210-212
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 40 |
М. Федота, С. Шашолко
213-219
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ЯК СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКІСНОГО ЧИТАННЯ
Переглядів: 7 |
Ю. Прокопенко, В. Смородський
220-223
НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 9 |
А. Антоненко-Миргородська
223-227
ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 11 |
Л. Носкіна
227-230
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Переглядів: 8 |
Т. Дорошенко
230-233
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 105 |
В. Приступ
233-237
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЇХ ІЗ СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ В ПРИРОДІ
Переглядів: 56 |
С. Тройніна
237-241
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ QR- КОДІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Переглядів: 61 |
В. Пилипенко
241-244
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ. З ДОСВІДУ РОБОТИ
Переглядів: 5 |
Н. Коверсун
244-248
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 25 |
К. Берун; В. Мацько (Науковий керівник)
148-153
КОЛЬОРОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН З ІННОВАЦІЙНИХ ТА НЕСТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Переглядів: 183 |
В. Фараонова; І. Макаренко (Науковий керівник)
253-256
ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК
Переглядів: 76 |
Н. Носкіна
257-259
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 16 |
А. Костюченко; Т. Яценко (Науковий керівник)
259-262
ПРОБЛЕМА ІНФАНТИЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 11 |
М. Ступішина; Ю. Коробко (Науковий керівник)
262-265
АКУСТИЧНА АГНОЗІЯ ЯК ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ФУНКЦІЙ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА
Переглядів: 21 |
Д. Корнєєва ; Т. Яценко (Науковий керівник)
265-268
НАРОДНА ІГРАШКА ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ ДИТИНИ
Переглядів: 14 |
К. Ожерельєва; Т. Яценко, Ю. Малюк (Науковий керівник)
268-272
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ 6 РОКУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА (ТЕАТРУ)
Переглядів: 24 |
Г. Москалик, Alicja Kozubska
273-275
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Переглядів: 5 |
В. Шліхар; В. Шакотько (Науковий керівник)
275-279
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 25 |
Н. Деньга
280-283
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Переглядів: 12 |
С. Вапнічний, Хатуна Путкарадзе, О. Міца, Ю. Горошко
283-289
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ УЧНІВ ВІДДАЛЕНИХ РАЙОНІВ
Переглядів: 14 |
Чан Цзоу
289-292
ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Переглядів: 17 |
М. Худан, А. Рябко
293-297
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГАЗОВИХ ЗАКОНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 10 |
О. Мішкулинець
297-301
КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК МЕХАНІЗМ ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 8 |
І. Гетьман; Т. Григорова (Науковий керівник)
301-304
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ STEM-ОСВІТИ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
Переглядів: 22 |
Т. Івашків
305-308
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 23 |
В. Дмитрук; О. Горобець (Науковий керівник)
308-311
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Переглядів: 54 |
О. Супруненко
311-317
МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ПРОГРАМОЮ НУШ
Переглядів: 24 |
Д. Бeзpyк; I. Шaляпiнa (Науковий керівник)
317-320
ЗACТOCУВAННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НA УPOКAX ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУPИ
Переглядів: 9 |
В. Пермякова, Ю. Денисюк
320-323
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 14 |
А. Мелконян
323-325
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ У ЗЗСО
Переглядів: 10 |
Я. Кириченко
325-327
КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗОРОВИХ ТА СЛУХОВИХ АНАЛІЗАТОРІВ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів: 8 |
І. Ревенко
327-332
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 24 |
В. Тарасенко, О. Тарасенко; О. Савченко (Науковий керівник)
332-336
УНІВЕРСИТЕТСЬКО-ШКІЛЬНІ КЛАСТЕРИ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ. УЧАСТЬ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЛЬОТНОГО КОЛЕДЖУ ХНУВС В ЕКОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРАХ
Переглядів: 6 |
О. Караганова
337-343
СОЦІАЛЬНО – ЕМОЦІЙНЕ ТА ЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ (СЕЕН)
Переглядів: 69 |
І. Анастасьєва
343-346
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Переглядів: 26 |
І. Олійник
347-352
КОБЗАР СВІТОВОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДУМКИ
Переглядів: 4 |
М. Вітко
352-356
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ
Переглядів: 613 |
М. Болотіна, О. Івашина
356-359
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 55 |
А. Козачкова
359-364
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 14 |
Н. Стеценко, В. Шакотько
364-368
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Переглядів: 18 |
Г. Столяр
368-372
НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ УЧНІВСЬКОГО ЗАПИТУ ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ
Переглядів: 26 |
В. Шліхар; Т. Вітко (Науковий керівник)
372-376
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 12 |
Н. Ремньова; Л. Бірюк (Науковий керівник)
376-380
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 49 |
І. Удод; З. Парнюк (Науковий керівник)
380-385
ГАДЖЕТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ – КОРИСНО ЧИ ШКІДЛИВО ?
Переглядів: 5 |
О. Кущ, С. Пономаренко
385-389
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПЕДАГОГА
Переглядів: 7 |
Л. Бабець, П. Кузьменко
389-393
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНСТРУЮВАННІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Переглядів: 12 |
А. Мельник
393-396
ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ, GOOGLE-СЕРВІСІВ ТА ПРИНЦИПУ BYOD ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Переглядів: 22 |
Р. Ситюк, Н. Петрова
397-399
ЗМІНА РОЛІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Переглядів: 9 |
О. Невмержицький, А. Сулковський
400-402
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 9 |
А. Полтавець; І. Макаренко (Науковий керівник)
402-404
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У РАМКАХ УПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 94 |
С. Карповець
404-409
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 31 |
В. Крамаренко
409-413
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 44 |
Ю. Дегтярьова
413-416
ВИХОВАННЯ В МЕРЕЖІ
Переглядів: 12 |
А. Ципко, Н. Деньга
416-419
СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ТА ПОЛЬЩІ
Переглядів: 8 |
Д. Пустовіт; В. Мацько (Науковий керівник)
419-422
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ В ДНЗ
Переглядів: 19 |
М. Сусід; С. Барда (Науковий керівник)
423-426
РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 40 |
В. Шліхар; Т. Вітко (Науковий керівник)
426-430
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 18 |
С. Ословська; О. Левіна (Науковий керівник)
430-433
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»
Переглядів: 7 |
О. Шаповал
434-437
РОЗШИРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 6 |
Т. Кулікова, В. Деркач
438-442
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОЛЬОРИСТИЧНИХ КОМПАРАТИВЕМ У РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ»
Переглядів: 12 |
Н. Баранник
442-446
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Переглядів: 7 |
С. Меркантіні
446-449
ВВЕДЕНИЕ В СЕНСОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
Переглядів: 6 |
Л. Гаращенко, О. Діброва
450-454
КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Переглядів: 54 |
Г. Кузнецова
454-458
ФОНЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
Переглядів: 17 |
Т. Савченко
458-464
ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СИНТАКСИЧНИЙ МАРКЕР ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
Переглядів: 23 |
О. Харламова
464-469
МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ ТА ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ НАВИЧКАМИ – НЕВІД′ЄМНА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ПРЕДМЕТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Переглядів: 10 |
К. Гальярдо; С. Меркантіні (Науковий керівник)
469-472
УРОК ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ “ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ”
Переглядів: 4 |
Г. Руда; Г. Кузнецова (Науковий керівник)
472-477
ФОНОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ФОНОСТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 22 |
А. Пестерева; І. Макаренко (Науковий керівник)
477-479
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 37 |
Б. Ткаченко
479-482
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 12 |
Ю. Омельченко
482-486
BLENDED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: CHALLENGES AND WAYS TO OVERCOME
Переглядів: 11 |
А. Фастівець
487-489
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 16 |
Д. Кисельова; Л. Крупіна (Науковий керівник); Т. Лисенко
489-493
ІНТЕРАКТИВНІ КОМІКСИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Переглядів: 75 |
О. Урчик
493-498
МУЗИЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ДІЯЛЬНОСТІ В. ВЕРХОВИНЦЯ, П. КОЗИЦЬКОГО, Ф. КОЛЕССИ, М. ЛЕОНТОВИЧА, К. СТЕЦЕНКА. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 41 |
В. Автюхович; Л. Гребєннікова (Науковий керівник)
498-500
ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА
Переглядів: 5 |
Н. Іванова
500-505
СМАРТФОНИ У НАВЧАННІ
Переглядів: 4 |
Ю. Брусник, О. Морозова
505-510
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 10 |
М. Маєвська
510-516
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 11 |
В. Васищев
516-520
ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВОГО КОМАНДИРА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
Переглядів: 5 |
Ю. Васюк
520-524
СОЦІОКУЛЬТУРНІ УМОВИ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Переглядів: 8 |
О. Воробйова
524-526
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Переглядів: 14 |
О. Хижняк
526-528
СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ДЮСШ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ З БОКСУ
Переглядів: 17 |
О. Полонський
528-530
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУИНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
Переглядів: 7 |
Т. Криворучко
530-532
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів: 39 |