АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

II Міжнародна науково-практична конференція • 19.03.2021 • Кременчук, Україна

У збірнику містяться тези, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Висвітлюються актуальні питання в галузях педагогіки, психології, мовознавства. Подається опис інноваційних освітніх технологій та розкриваються закономірності й особливості підготовки педагогічних кадрів.

Матеріали будуть корисними для широкої наукової громадськості, викладачів, аспірантів, студентів.

═══════════════════════════════════════════════════════════

Організатори: 
Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка (м. Кременчук, Україна)
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (м. Полтава, Україна)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна)
Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії (м. Запоріжжя, Україна)
International Centre Corporative Management (м. Відень, Австрія)
Wyższa Szkoła Gospodarki W Bydgoszczy (м. Бидгощ, Польща)
Uczelnia Nauk Społecznych (м. Лодзь, Польща)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Москалик Г. Ф. – доктор філософських наук, професор, професор WSG (Польща)
Крупіна Л. В. – кандидат педагогічних наук
Деньга Н. М. – кандидат педагогічних наук
Шакотько В. В. – кандидат педагогічних наук
Деркач В. В. – кандидат філологічних наук, доцент
Кулікова Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент (редактор випуску)

Альтернативне посилання на збірник: https://kpk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/....pdf

Контакти: krem_ped_k@ukr.net

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: Методичний кабінет КПК імені А. С. Макаренка | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
E. Mazurek
BIOGRAPHICAL REFLEXIVITY IN ACHIEVING A PROFESSIONAL MASTERY BY A TEACHER. IMPLICATIONS FOR DEVELOPING TEACHERS’ PROFESSIONAL SKILLS
Переглядів: 28 | Завантажень: 23
PDF
О. Козлова
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ЗМІН
Переглядів: 23 | Завантажень: 30
PDF
Р. Курок
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» ТА «ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Переглядів: 23 | Завантажень: 45
PDF
Н. Самойленко, Н. Калюжка
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНОСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА СТАН РОЗВИТКУ
Переглядів: 32 | Завантажень: 37
PDF
Л. Пєчка
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 55
PDF
А. Фрумкіна
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ УСНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 27
PDF
Г. Шкляєва
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
Переглядів: 19 | Завантажень: 18
PDF
Л. Прокопів
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 45
PDF
А. Пасічніченко
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА РИСА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Переглядів: 56 | Завантажень: 195
PDF
М. Марценюк
ОСНОВНІ МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 60
PDF
А. Бугрін
СТУДЕНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 33 | Завантажень: 50
PDF
І. Олійник
ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ФЕЛІКСОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВАННІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 22
PDF
T. Maksymenko, A. Kybenko
THE PROFESSIONAL REFLEXIVITY SPECIFICS IN TEACHERS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Переглядів: 18 | Завантажень: 9
PDF
Л. Андрушкова
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ НАБУТТЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТА
Переглядів: 19 | Завантажень: 36
PDF
А. Костюк
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Переглядів: 19 | Завантажень: 12
PDF
Т. Ярова
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
Переглядів: 23 | Завантажень: 18
PDF
С. Бондаренко; Ю. Вітомський (Науковий керівник)
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ ЕМПАТІВ НА ЛЮДЕЙ ІЗ АЛЕКСИТИМІЧНИМ ТИПОМ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСТАННІХ
Переглядів: 17 | Завантажень: 49
PDF
К. Горбик; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 33
PDF
М. Головчак; Г. Лещук (Науковий керівник)
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМАТИКА
Переглядів: 84 | Завантажень: 64
PDF
Я. Грекова; Н. Лєсовець (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 14
PDF
О. Гіржева; Н. Кічук (Науковий керівник)
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМІННЯ ДИТИНИ ШЕСТИ- СЕМИ РІЧНОГО ВІКУ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Переглядів: 25 | Завантажень: 14
PDF
К. Кольвах; А. Пасічніченко (Науковий керівник)
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 26 | Завантажень: 21
PDF
Л. Клименко, Г. Шкляєва
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 25
PDF
Е. Кравченко; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 26
PDF
А Майніч; Г. Шкляєва (Науковий керівник)
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
М. Мусієнко; О. Давидова (Науковий керівник)
ВПЛИВ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ НА Я-КОНЦЕПЦІЮ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Переглядів: 21 | Завантажень: 20
PDF
К. Рудь, Г. Шкляєва
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА
Переглядів: 14 | Завантажень: 16
PDF
І. Коваленко, М. Савіна
АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ЧАСУ
Переглядів: 22 | Завантажень: 30
PDF
Г. Москалик
ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 6
PDF
А. Munteanu
CREATING PSYCHO-EMOTIONAL CONDITIONS IN THE CREATIVE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Т. Алєксєєва
ТУРИСТИЧНИЙ І КРАЄЗНАВЧИЙ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 15 | Завантажень: 19
PDF
В. Омельчук
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА СПІЛКУВАННЯ – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНЬКОГО
Переглядів: 13 | Завантажень: 38
PDF
Л. Ордіна
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 31
PDF
Л. Себало
SOFT SKILLS – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 111 | Завантажень: 85
PDF
А. Григор’єва
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ «ТВОРЧІСТЬ» ТА «ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ»: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 23 | Завантажень: 94
PDF
І. Рядинська
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ»
Переглядів: 15 | Завантажень: 104
PDF
Н. Носкіна
МAСТЕР-КЛAС ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РOЗВИТКУ ТВOРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 16
PDF
О. Рассохіна
ПЕРЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 26
PDF
В. Мосціпан
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 43 | Завантажень: 43
PDF
Л. Мірошніченко
ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УМІНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Переглядів: 15 | Завантажень: 29
PDF
П. Дяченко
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ТВОРЧОГО І ФІЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів: 21 | Завантажень: 55
PDF
К. Юрченко
ТВОРЧИЙ ВИКЛАДАЧ – ТВОРЧИЙ СТУДЕНТ
Переглядів: 26 | Завантажень: 16
PDF
Т. Деменнікова
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 17 | Завантажень: 12
PDF
Л. Калюжна
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ІНТЕГРАТИВНО-ЦІЛІСНИХ ЯКОСТЕЙ МИТЦЯ
Переглядів: 28 | Завантажень: 38
PDF
І. Павленко
МОТИВАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 17
PDF
Л. Янєва
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 14
PDF
О. Максимович; В. Курок (Науковий керівник)
МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 45
PDF
О. Павлова; В. Федяєва (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Н. Волік
ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ З РОЗИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 89 | Завантажень: 149
PDF
І. Субботенко
ЄДНІСТЬ МУЗИКИ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПРОЯВ ВІРИ В БОГА В ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
PDF
А. Белковська; Ю. Титаренко (Науковий керівник)
ТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
Переглядів: 19 | Завантажень: 10
PDF
Т. Білоцерківець; Л. Бідна (Науковий керівник)
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 49
PDF
В. Духан, Л. Берегеля
РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 110
PDF
О. Касьян; В. Каменський (Науковий керівник)
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, НА ПОЛТАВЩИНІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 11
PDF
В. Коробов; Л. Берегеля (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Переглядів: 41 | Завантажень: 39
PDF
Ю. Новак; Л. Мірошніченко (Науковий керівник)
ОВОЛОДІННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕТОДИЧНИМИ ВМІННЯМИ ГУМАНІЗУВАТИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Переглядів: 20 | Завантажень: 30
PDF
Б. Паньків; І. Паньків (Науковий керівник)
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ
Переглядів: 22 | Завантажень: 23
PDF
К. Пономаренко; В. Стрельніков (Науковий керівник)
КРЕАТИВНИЙ ПЕДАГОГ ЯК МОДЕРАТОР СУЧАСНОГО УРОКУ
Переглядів: 25 | Завантажень: 40
PDF
А. Сівцова; О. Бухнієва (Науковий керівник)
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛЕКТИВНОГО СПІВУ
Переглядів: 18 | Завантажень: 61
PDF
М. Логвиненко; В. Каменський (Науковий керівник)
СОЦІАЛЬНО-ЗАХИСНІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА ПОЛТАВЩИНІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 13
PDF
Á. Magnucz
NEURODIVERSITY AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Переглядів: 24 | Завантажень: 76
PDF
I. Radevici (Kara), S. Melinic
STREET-ART AS AN INNOVATIVE METHOD OF INFLUENCING THE EDUCATIONAL PROCESS
Переглядів: 19 | Завантажень: 33
PDF
Т. Турчин
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕПЕТИЦІЙ ТА ВИСТУПІВ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ГРУП ДІТЕЙ РІЗНОЇ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ
Переглядів: 38 | Завантажень: 56
PDF
А. Конюшевська, Т. Пархоменко, І. Баличевцева, Ю. Бохолдін, О. Тимошина
СУЧАСНІ СКЛАДОВІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 7
PDF
А. Антоненко-Миргородська, Д. Шумейко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ З ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 25
PDF
Ю. Прокопенко
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО І ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 57 | Завантажень: 105
PDF
Я. Фоміна
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 184
PDF
І. Прокопенко, В. Тітунова
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 116
PDF
В. Нагорна
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 79 | Завантажень: 42
PDF
Ю. Новик
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ» БАЗОВОГО МОДУЛЯ ІНФОРМАТИКИ
Переглядів: 60 | Завантажень: 69
PDF
Л. Грисенко, О. Крівченко
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 48 | Завантажень: 146
PDF
О. Ковтун
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 33
PDF
О. Герасимова
ЧИТАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 31 | Завантажень: 39
PDF
Ю. Ситюк
ЗМІНА МЕТОДИК НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ НОВОЗНАМ’ЯНСЬКОГО НВК
Переглядів: 19 | Завантажень: 25
PDF
О. Харенко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1 КЛАСІ НУШ
Переглядів: 128 | Завантажень: 55
PDF
Т. Алферова, Н. Кічук
ПОЗИТИВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 24 | Завантажень: 16
PDF
Т. Золотаренко; Т. Васютіна (Науковий керівник)
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ПИТАННЯ
Переглядів: 28 | Завантажень: 17
PDF
О. Маркова, Т. Дятленко
АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів: 18 | Завантажень: 77
PDF
Г. Шарова; Л. Бірюк (Науковий керівник)
СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ЕТИКЕТНИХ УМІНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Переглядів: 24 | Завантажень: 39
PDF
А. Базалій; В. Стрельніков (Науковий керівник)
СУЧАСНІ ОСВІТНІ МЕТОДИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 13
PDF
К. Берун; Т. Яценко (Науковий керівник)
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 50 | Завантажень: 32
PDF
К. Берун; В. Мацько (Науковий керівник)
МУЗИКОТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Переглядів: 33 | Завантажень: 22
PDF
В. Безруких; Л. Носкіна (Науковий керівник)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОСУД ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ НА ЗАНЯТТЯХ ПО ОЗНАЙОМЛЕННЮ З ДОВКІЛЛЯМ
Переглядів: 16 | Завантажень: 32
PDF
К. Іванов, І. Курліщук
ПЕТАНК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 54
PDF
А. Костюченко, Т. Яценко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 22 | Завантажень: 41
PDF
А. Костюченко; Т. Дорошенко (Науковий керівник)
ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 20 | Завантажень: 77
PDF
А. Митрофанова; М. Савіна (Науковий керівник)
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - ОСНОВНІ ЗМІНИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Переглядів: 24 | Завантажень: 14
PDF
В. Фесенко, Т. Романовська
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ У ШКОЛАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Переглядів: 40 | Завантажень: 36
PDF
Д. Козлов
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
B. Barchi, H. Bodnar
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Переглядів: 13 | Завантажень: 26
PDF
Т Кудряшова, Т. Лисенко, О. Морозова
МІСЦЕ ТА ОЗНАКИ КІБЕРСПОРТУ ЯК СПОРТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Переглядів: 33 | Завантажень: 188
PDF
Т. Пархоменко, А. Конюшевська, Л. Акимова, М. Кузеванова, В. Малишев
ФОРМУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
Л. Демидчук
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМАТІ E-LEARNІNG, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 17
PDF
Д. Сапожник
СКЛАДОВІ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
Н. Деньга
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 64 | Завантажень: 87
PDF
О. Мішкулинець
ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 21 | Завантажень: 14
PDF
В. Юровчик
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ УРОКУ ГЕОГРАФІЇ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Переглядів: 7 | Завантажень: 23
PDF
Г. Столяр
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІЗ ПРЕДМЕТУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Переглядів: 193 | Завантажень: 166
PDF
А. Мельник
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ STEM-ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 22
PDF
О. Левіна
ВИКО РИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 20 | Завантажень: 110
PDF
М. Болотіна, О. Івашина
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 196 | Завантажень: 100
PDF
О. Голуб, В. Гольтцш
НАЙВАЖЛИВІШІ АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ ЯК ОДНОГО З НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ СУЧАСНОГО УРОКУ
Переглядів: 24 | Завантажень: 23
PDF
О. Гордійчук, Л. Красовська
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РОБОТІ ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Л. Звягіна, В. Маніта
СВОЄРІДНІСТЬ СТРАТЕГІЙ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТИМУЛЮВАННІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Т. Іваненко
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ЕКОНОМІКИ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
С. Косякова
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 9 | Завантажень: 131
PDF
В. Крамаренко
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКО-ІГРОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ, ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
М. Савіна
ЕЙДЕТИКА ТА МНЕМОТЕХНІКА У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЯК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 61
PDF
Ю. Топольницька
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 30 | Завантажень: 14
PDF
Т. Вітко
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 184
PDF
В. Сердюк
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ СХИЛЬНОГО ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 25 | Завантажень: 53
PDF
А. Фещук, О. Ярошенко
ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО РЕЖИМУ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
А. Бадак
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 195 | Завантажень: 94
PDF
О. Гузь
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТА ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 30
PDF
Ж. Лактіонова
НАВЧАТИ І НАВЧАТИСЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ІДЕЇ ДЛЯ ЗАНЯТЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
А. Мелконян
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 81 | Завантажень: 42
PDF
Т. Мраткіна
G SUITE FOR EDUCATION ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 25
PDF
О. Ніжинська
ВИКОРИСТАННЯ АРТ – ТЕРАПІЇ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ІНКЛЮЗИВНО – РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
Переглядів: 35 | Завантажень: 131
PDF
К. Мехед
ВІД ОНЛАЙН-ІГОР ДО ГЕЙМІФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
А. Барабус, Т. Васютіна
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 25
PDF
Ю. Бугайов; О. Давидова (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЙНДФУЛНЕС- ПРАКТИК В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 35
PDF
М. Скобенко; О. Мещерякова (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІНАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ВИШАХ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
О. Ослам; Т. Дятленко (Науковий керівник)
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 12 | Завантажень: 45
PDF
О. Толочик; Т. Васютіна (Науковий керівник)
ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КУРСУ ЯДС В 1- му КЛАСІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 24 | Завантажень: 139
PDF
К. Берун, І. Шаляпіна
ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Переглядів: 16 | Завантажень: 20
PDF
К. Величко; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ДИСТАНЦІЙНІ Т ЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 42
PDF
Д. Гилюн; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 18 | Завантажень: 36
PDF
Д. Григор’єва; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 34 | Завантажень: 141
PDF
І. Дьяконова ; В. Стрельніков (Науковий керівник)
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Переглядів: 37 | Завантажень: 61
PDF
Т. Зігаренко; О. Давидова (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 25 | Завантажень: 142
PDF
Я. Мельник; О. Давидова (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЧИННИКА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 30
PDF
Д. Міщенко; О. Давидова (Науковий керівник)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ
Переглядів: 15 | Завантажень: 96
PDF
Е. Олексієнко; Н. Коверсун (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЇ - ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 9 | Завантажень: 27
PDF
В. Ворона
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 17 | Завантажень: 24
PDF
О. Гава; Л. Іванченко (Науковий керівник)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
О. Гопко
КОМП’ЮТЕРНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ІННОВАЦІЯ В ОСВІТІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 57
PDF
К. Ковтун; Т. Яценко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Переглядів: 16 | Завантажень: 5
PDF
Л. Комурзан; О. Бухнієва (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФОРВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 29 | Завантажень: 177
PDF
К. Кривоконь; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 45 | Завантажень: 13
PDF
А. Логвиненко; С. Коваленко (Науковий керівник)
МЕТОДИ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Переглядів: 47 | Завантажень: 126
PDF
О. Сабурова; Т. Яценко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТОРІТЕЛІНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 59 | Завантажень: 165
PDF
Д. Сергієнко; Т. Яценко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 61 | Завантажень: 54
PDF
А. Телятник; Л. Остапко (Науковий керівник)
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКОРИСТАННІ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧІЙ СФЕРІ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА
Переглядів: 42 | Завантажень: 49
PDF
О. Тимченко; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Переглядів: 13 | Завантажень: 21
PDF
В. Файзуліна; Н. Манжелій (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛЕНА ДОМАНА ЯК ЗАСОБУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Переглядів: 17 | Завантажень: 24
PDF
М. Хаян; Т. Яценко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 57 | Завантажень: 42
PDF
В. Чайковська; Т. Яценко (Науковий керівник)
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 37
PDF
Н. Ніконова; В. Петрова (Науковий керівник)
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Переглядів: 19 | Завантажень: 42
PDF
Р. Ольхова, З. Парнюк
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 4
PDF
Б. Молошна, Т. Барська
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА КАРАНТИНУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
Д. Заїка; Г. Соловей (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ
Переглядів: 17 | Завантажень: 31
PDF
А. Соловей; Г. Соловей (Науковий керівник)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 53 | Завантажень: 114
PDF
Є. Цюрупа; Л. Берегеля (Науковий керівник)
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Переглядів: 31 | Завантажень: 70
PDF
Є. Рожко; В. Пилипенко (Науковий керівник)
СТАРОВИННІ БУДІВЛІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ КРЕМЕНЧУКА
Переглядів: 10 | Завантажень: 16
PDF
M. Hadji-Bandalac
DEVELOPMENT OF VISUAL COMMUNICATION COMPETENCE FOR ARCHITECTURE STUDENTS
Переглядів: 13 | Завантажень: 22
PDF
В. Деркач
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ
Переглядів: 38 | Завантажень: 58
PDF
Т. Кулікова
УКРАЇНСЬКА ЛАТИНКА ТА ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 25
PDF
Р. Ситюк
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРА
Переглядів: 10 | Завантажень: 11
PDF
Р. Вільховий, Д. Прядко; Л. Чижова (Науковий керівник)
THE IMPORTANCE OF ENGLISH LANGUAGE KNOWLEDGE FOR FLIGHT SAFETY
Переглядів: 11 | Завантажень: 36
PDF
А. Голод; В. Стрельніков (Науковий керівник)
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 32
PDF
О. Литовченко; О. Савченко (Науковий керівник)
АНЕКДОТ ЯК МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА НЕ ЛІНГВІСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
В. Масоха; А. Колесник (Науковий керівник)
СЛОВО ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ І РОБОТА З НИМ
Переглядів: 12 | Завантажень: 24
PDF
А. Міщанін; М. Чумак (Науковий керівник)
НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 95
PDF
В. Тишков; А. Колесник (Науковий керівник)
НАБУТТЯ НАВИЧОК ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
A. Kabadayı
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT: ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY YEARS FOR SUSTAINABILITY
Переглядів: 17 | Завантажень: 49
PDF
A. Kabadayı
TOYS, THE SINE QUA NON FOR THE CHILDREN IN THE PLAY
Переглядів: 15 | Завантажень: 26
PDF
Є. Пліско, К. Пасічник
ТЕЗИСНЕ БАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СЛУЖБАМИ УКРАЇНИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Н. Дмитренко
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗМІНИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Н. Петрова
КУРС БІОЛОГІЇ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «НАУКА» НАЦІОНАЛЬНОГО КУРИКУЛУМУ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСА
Переглядів: 11 | Завантажень: 6
PDF
Ю. Волошаненко; Г. Столяр (Науковий керівник)
БІОНІКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. НЕЙРОБІОНІКА
Переглядів: 47 | Завантажень: 12
PDF
Ю. Довгопол; Т. Панасенко (Науковий керівник)
ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: РИЗИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Переглядів: 23 | Завантажень: 31
PDF
Е. Пащенко; Г. Столяр (Науковий керівник)
БІОНІКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. АРХІТЕКТУРНА БІОНІКА
Переглядів: 34 | Завантажень: 24
PDF
A. Kabadayı
ANALYSIS OF PARENTS’ OPINIONS ABOUT PARENT-TEACHER COMMUNICATION IN PRESCHOOL
Переглядів: 12 | Завантажень: 56
PDF
Kasım TATLILIOĞLU
CONTEMPORARY ISSUES OF PSYCHOLOGY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Переглядів: 15 | Завантажень: 26
PDF
Н. Карапузова
ЕКЗАМЕН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 4
PDF