PERSPECTIVES ET MISE EN OEUVRE DE L’INNOVATION DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
PERSPECTIVES ET MISE EN OEUVRE DE L’INNOVATION DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE

Міжнародна науково-практична конференція • 20.09.2019 • Женева, Швейцарія

Том 1: Економічні науки; Cільськогосподарські науки; Державне управління та екологія; Технічні науки та інформаційні технології; Біологічні науки; Медичні науки; Психологічні та соціологічні науки; Педагогічні науки.
Том 2: Педагогічні науки; Філологічні науки; Юридичні науки; Історичні науки; Географічні науки; Архітектура та мистецтвознавство; Політичні науки

════════════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: European Scientific Platform | ISBN: 978-617-7171-82-8 | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════════

✓ Присвоєно DOI;
✓ Внесено в перелік Міжнародних науково-практичних конференцій ResearchBib
Cертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000

 

SECTION I. SCIENCES ECONOMIQUES

APPROACH TO DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UKRAINE
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.01
Stolyarchuk V. 

BALANCED SCORECARD: ПІДСУМКИ 25 РОКІВ НА РИНКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Редченко К.І., Кужидло М.І.

LES PRINCIPALES METHODES DE CALCUL DE COUTS EN FRANCE ET LA POSSIBILITE DE LES UTILISER EN UKRAINE
Iarova A. 

THE INFLUENCE OF NEW TRENDS IN THE WORLD LABOR MARKET ON THE EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE
Denchyk I. 

VALUE GUIDELINES IN THE ANGLE OF THE PROBLEM OF HUMANITY SURVIVAL
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.02
Moskvina A.O., Pravnik Iu.O.

АВТЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ РИТЕЙЛЕРІВ
Наторіна А.О.

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ліщук Ю.А.

НАПРЯМКИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Печенюк А.В., Печенюк А.П. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Філімонюк Є.В.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
Оніщенко І.О. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.03
Ахновська І.О.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.04
Кіржецька М.С., Кіржецький Ю.І. 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Антонов Д.С. 

 

SECTION II. SCIENCES AGRICOLES

THE MOST HIGHLY PRODUCTIVE VARIANTS OF COMBINATIONS OF SOWS AND BOARS IMPORTED GENOTYPES
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
Pelykh V., Ushakova S.

 

SECTION III. ADMINISTRATION PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Голобородько Т.В. 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ НА ОЗЕРІ В МАЛОМУ КАР'ЄРІ (В РЕГІОНАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ «ЗНЕСІННЯ»)
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.06
Тарас
У.М., Оршак І.Б. 

 

SECTION IV. SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ІНТРАМЕРЕЖ
Науково-дослідна група: Ляшенко І.О., Гук О.М., Лоза В.В., Новікова І.В., Грозовський Р.І. 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ ЩОДО ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.07
Науково-дослідна група:
Сагала Т.А., Василів О.Б., Біленко Н.О.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ГАЗОБЕТОНОВ
Научно-исследовательськая группа: Лесовик В.С., Ковалева Е.Г., Чеботарев В.Г.

РОЙОВІ МЕТОДИ СЕГМЕНТУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.08
Науково-дослідна група:
Худов Г.В., Хижняк І.А., Рябуха Ю.М. 

СТВОРЕННЯ ПІЛОТНОЇ ВЕРСІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ ПІВДЕННОГО БУГУ
Науково-дослідна група: Мокін В.Б., Давидюк О.М., Лучко А.М.

ТАКСОНОМИЯ СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ
Сундукова Т.О., Ваныкина Г.В.

УПРАВЛІННЯ QOS В IP-ТЕЛЕФОНІЇ
Пономарьов А.К.

 

SECTION V. SCIENCES BIOLOGIQUES

ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ PLEUROTUS OSTREATUS
Сеник Н.Ф. 

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ ДО УМОВ КЛІНО-, ОРТО- ТА АНТИОРТОСТАЗУ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.09
Юхименко
Л.І. 

 

SECTION VI. SCIENCES MEDICALES

CLINICAL - PROGNOSTIC ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS OF ACUTE PERMANENT TOOTH TRAUMA IN CHILDREN AT DIFFERENT STAGES OF ROOT SYSTEM DEVELOPMENT
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.10
Ponochovna
T., Shapovalova Н.

INDIVIDUAL ORAL HYGINE IN TEENAGERS
Sydorenko V., Zaitseva E

ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ СТРАХУ ТА ДИСКОМФОРТУ ДІТЕЙ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ПРИЙОМІ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.11
Лисенко
А.Д., Сороченко Г.В. 

СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНОГО ДИАБЕТА
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.12
Воронина И.Е.

СТАН ТКАНИН ПЕРІОДОНТА У ДІТЕЙ УКРАЇНИ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.13
Науково-дослідна група:
Хоменко Л.О., Остапко О.І., Голубєва І.М.

УРАЖЕННЯ КАРІЄСОМ ЗУБІВ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИРАЖЕНОСТІ МОТОРНИХ ПОРУШЕНЬ
DOI 10.36074/20.09.2019.v1.14
Приймак
Х.В.

 

SECTION VII. SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIOLOGIQUES

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «МАЛЮНОК ШКОЛИ» ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ
Чекстере О.Ю.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Данилюк О.О. 

 

SECTION VIII. SCIENCES PEDAGOGIQUES

COMBINATION OF INNOVATIVE AND TRADITIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDYING BY STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Antonivska М.

MACHINE TRANSLATION AS A DEVICE IN THE ESP TEACHING
Nikitna N. 

STEM-ОСВІТА В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Полонська Т.К. 

НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ СФЕРИ
Крохмаль І.М.

НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Гулей О.В. 

НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Білик Т.С.

ОЛЕКСАНДР МУРАШКО (1875-1919): ПЕДАГОГІЧНИЙ НАРИС
Никифоров А.М. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Карук І.В. 


SECTION
VIII. SCIENCES PEDAGOGIQUES

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Березовська Л.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Федчишина А.О. 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.01
Макаренко Л.П. 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА КОНФЛІКТИ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.02
Мединська А.В.

ПРОФІЛЬНА ШКОЛА 90-ТИХ РР. ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Загородня А.А. 

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
Котляр М.О.

САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.03
Синевич І.С. 

СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ПОЛІМОВНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УМІ
Науково-дослідна група: Пікулицька Л.В., Лущик Ю.М., Циганок Г.М. 

СТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕРІОДУ 1991-2000 РР.
Колеснік К.А. 

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ І КУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ
Сенько М.З. 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.04
Петренко Т.В. 

ШЛЯХИ РОЗКРИТТЯ МОРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
Комарівська Н.О. 

 

SECTION IX. SCIENCES PHILOLOGIQUES

REQUIREMENTS FOR CASE STUDY METHOD
Voitko А. 

КОНЦЕПТ ВИБАЧЕННЯ У АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ. РОУЛІНГ, Т. ШАРПА, ДЖ. ХАРРІС
Теліцина М.Е. 

НАРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА РОМАНУ АГАТИ КРІСТІ «AND THEN WERE NONE» ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЇЇ СТВОРЕННЯ
Пащенко О.М. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА В НОВЕЛІ П. МЕРІМЕ «ДУШІ ЧИСТИЛИЩА»
Соловцова І.В., Перелига І.О. 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ ТА НЕЗНИЩЕННОСТІ НАШОГО НАРОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Буката Г.Б. 

ТЕРМІНИ-ЕПОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.05
Мельник Г.В.

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЛІТЕРАТУРНИМ СЛОВОМ
Мазун Н.Р. 

 

SECTION X. SCIENCES JURIDIQUES

CAUSES AND CONDITIONS OF THE CREATION OF NON-EXPRESSED LAWS OF FORGOTTEN OR ARMED FORMATION
Kots Y.

COORDINATION DES TECHNOLOGIES JURIDIQUES DANS LE DROIT CONSTITUTIONNEL (DES ÉTATS) DE SUISSE
Maksurov А.

WORK-LIFE BALANCE FROM THE PERSPECTIVE OF THE LABOR LAW OF UKRAINE
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.06
Krupovic L

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Риженко Т.Г.

ДО ПИТАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ
Смертюк М.Б. 

ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА
Падалко І.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОРМОТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ)
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.07
Кравчук С.М.

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ КОДУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Бондаренко С.М.

МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕАЛІЇ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.08
М’якота О.В. 

ОСНОВНІ РИСИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПІД ЧАС НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.)
Харасик Н.О.

ОСОБА, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ХТО ВОНА?
Біленко П.С.

 

SECTION XI. SCIENCES HISTORIQUES

LA PESC ET LA PRÉVENTION DES CONFLITS
Ruda V

 

SECTION XII. SCIENCES GEOGRAPHIQUES

ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОТРИМАНИХ  УЧНЕМ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Куца О.С. 

 

SECTION XIII. ARCHITECTURE ET ARTS

COMPOSITIONAL FEATURES OF THE USE OF LUMINOUS PAINTS IN ART AND DESIGN
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.09
Koval L.

АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ІСПАНІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ НУМІЗМАТИКИ
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.10
Кривцов А.О. 

АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТІВ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ
Конопльова О.В., Дерябіна О.О. 

ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ У ДОСЛІДЖЕННІ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ
Молинь В.Д. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ СТАДИОНА
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.11
Чуб А.Н., Крейзер И.И.

 

SECTION XIV. SCIENCES POLITIQUES

COMPOSANT HYBRIDE DANS LES CONFLITS MODERNES
Grabar V.

DIASPORA. TRANSFORMATION DU CONCEPT ET DU PHÉNOMÈNE DANS LES CONDITIONS ACTUELLES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Mikhailenko L.

LES INNOVATIONS DANS LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Omeltchenko O.

ВАЖЛИВІСТЬ МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА І ДЕРЖАВИ. ЗАГАЛОМ І ЗОКРЕМА
Швечиков Б.Р.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
DOI 10.36074/20.09.2019.v2.12
Кравчук Д. Г. Г. 

Весь випуск
PDF (v.1) PDF (v.2)