ГУМАНІЗАЦІЯ – НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ОСОБИСТОСТІ
ГУМАНІЗАЦІЯ – НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ОСОБИСТОСТІ

IІІ Всеукраїнська науково-практична майстерня • 24.09.2021 • Кременчук, Україна

Видання містить доповіді ІІI Всеукраїнської науково-практичної майстерні «Гуманізація – найкоротший шлях до особистості». Молоді та досвідчені науковці, практики, психологи, методисти висвітлюють актуальні питання в галузях гуманної педагогіки, психології в освіті.

Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, аспірантів, психологів, соціальних педагогів, викладачів, учителів, вихователів, студентів.

Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №706 від 06.09.2021.

Рекомендовано до друку Вченою радою Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (протокол № 3 від 18.10.2021)

═══════════════════════════════════════════════════════════

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Барда С. І – асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (редактор випуску).
Московець Л. П. – асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.
Брага М. В. – лаборант кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

Альтернативне посилання на збірник: https://kpk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/збірка-ІІІ-всеукр.-майстерня-18.10.2021.pdf

Контакти: krem_ped_k@ukr.net

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: ПП «Бітарт» | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
О. Гужва
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
В. Коваленко
РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
М. Маєвська
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ ВІДЕОРЕСУРСІВ (ЕОВ) У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Л. Московець, Д. Легенька
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Н. Стеценко
ТЕХНОЛОГІЯ SCRUM ЯК НЕСТАНДАРТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
А. Тристан
НАПОВНИТИ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЦІННОСТЯМИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Т. Яценко, В. Харковець
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Г. Шкляєва
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
С. Барда, Н. Лобач
ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
О. Івашина
ВЧИТЬ ДОБРЕ ТОЙ, ХТО ВЧИТЬ ЗРОЗУМІЛО І ЗАХОПЛЮЮЧЕ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Н. Винницька, І. Сало
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SCRATCH У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ З ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
О. Гузь
ВХОДЖЕННЯ У ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ - ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 6
PDF
О. Гузь
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
О. Діброва, К. Горбаньова
МЕТОДИКА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ВІРШІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
О. Діброва, Д. Сергієнко
ГУМАНІЗАЦІЯ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Г. Доценко
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Н. Жидецька
ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 4
PDF
Л. Костюкевич
ГУМАНІЗМ ЯК ПРОВІДНА ІДЕЯ ДИДАКТИКИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
І. Непорада, Д. Легенька
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНЛОГІЙ НА УРОКАХ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
І. Олійник
СУТНІСТЬ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 2
PDF
І. Олійник
ДИТИНА ЙДЕ ДО ШКОЛИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
В. Решетняк
ШЛЯХИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В НУШ
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Т. Яценко, К. Кропивка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ОСОБИСТІСНИХ ПРОЯВІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Т. Яценко, Ю. Крюкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ КОМП'ЮТЕРНИХ РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Т. Яценко, А. Терно
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
В. Бак
УРОК В СВІТЛІ ДУХОВНОГО ГУМАНІЗМУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
М. Болотіна, Б. Ткаченко
ШЛЯХ ДО ДУШІ ДИТИНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Л. Грисенко
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
В. Крот
ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ПРАЦЯХ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
О. Левіна
ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ОСОБЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
А. Самодрин
ПРОБЛЕМА НООСФЕРНОГО ГУМАНІЗМУ І ГУМАНІТАРИЗМУ В ОСВІТІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Т. Яценко, Д. Сергієнко
ПРОБЛЕМА ПРОЯВУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
І. Гаращук
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА КРІЗЬ ПРИЗМУ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
О. Герасимова
ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 1 | Завантажень: 2
PDF
Л. Іванченко, Д. Борисенков
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
В. Матяшук
ЩАСТЯ І ОСВІТА
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
О. Савченко, А. Новіков
ГУМОР ЯК ЦІЛІСНИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЯВ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
PDF
Н. Картошкіна
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF
Н. Коверсун, Е. Олексієнко
НОВІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
Переглядів: 1 | Завантажень: 0
PDF
В. Салань
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: КОМУНІКАЦІЯ МІЖ УЧИТЕЛЕМ ТА УЧНЯМИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Л. Московець, М. Сердюк
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
Переглядів: 0 | Завантажень: 1
PDF