ГУМАНІЗАЦІЯ – НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ОСОБИСТОСТІ
ГУМАНІЗАЦІЯ – НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО ОСОБИСТОСТІ

ІІ Всеукраїнська науково-практична майстерня • 25.09.2020 • Кременчук, Україна

Видання містить доповіді ІІ Всеукраїнської науково-практичної майстерні «Гуманізація – найкоротший шлях до особистості». Молоді та досвідчені науковці, практики, психологи, методисти висвітлюють актуальні питання в галузях гуманної педагогіки, психології.

Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, аспірантів, психологів, соціальних педагогів, викладачів, учителів, вихователів, студентів.

Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №355 від 03.09.2020 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (протокол № 2 від 05.10.2020 року)

═══════════════════════════════════════════════════════════

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Діброва О. В. – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології початкової освіти (редактор випуску).
Барда С. І – асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (редактор випуску).
Московець Л. П. – асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.
Бажан А. В. – лаборант кафедри педагогіки та психології початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

Контакти: krem_ped_k@ukr.net

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: Методичний кабінет КПК імені А. С. Макаренка | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Збірник
Л. Берегеля, В. Духан
ЕПТ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТЬОГО ПЕДАГОГА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ» НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 38 | Завантажень: 59
PDF
K. Binytska, Ya Nahornyi, M. Balukh
UNESCO EXPERIENCE ON IMPLEMENTATION OF HUMANE IDEAS IN SCHOOL TEXTBOOKS
Переглядів: 39 | Завантажень: 52
PDF
Л. Вішнікіна, О. Лисиця
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЕМ ГЕОГРАФІЇ
Переглядів: 19 | Завантажень: 32
PDF
Н. Карапузова
УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІСТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 29
PDF
О. Кобрій, С. Марич
ЗМІСТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 24
PDF
О. Кобрій, А. Мартин
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів: 24 | Завантажень: 35
PDF
О. Ковшар, Є. Хріник
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 40
PDF
С. Левченко, Г. Павлушко
ГУМАННА ПЕДАГОГІКА – ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО
Переглядів: 52 | Завантажень: 70
PDF
В. Матяшук
СПРАВЖНЯ ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ – ПОВЕРНЕННЯ ДО ІСТИННИХ ГУМАННОСТІ ТА ДУХОВНОСТІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 34
PDF
І. Олійник
ЩАСЛИВИЙ УЧИТЕЛЬ: НОВА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 78
PDF
А. Самодрин
НООСФЕРНИЙ ГУМАНІЗМ І ОСВІТА
Переглядів: 14 | Завантажень: 29
PDF
О. Самойленко, Л. Сердюк
ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 299
PDF
А. Шайкова
В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ СЛОВОМ
Переглядів: 15 | Завантажень: 30
PDF
Т. Ярова
КРАСА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 36
PDF
О. Гевко, Н. Мельник
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 16 | Завантажень: 91
PDF
О. Гевко, М. Мудра
ГУМАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ
Переглядів: 11 | Завантажень: 38
PDF
О. Гевко, О. Попик
ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 19 | Завантажень: 0
В. Городиська, М. Марків
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (“УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”)
Переглядів: 110 | Завантажень: 127
PDF
В. Городиська, О. Сиплива
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 133 | Завантажень: 70
PDF
Л. Мороз, Л. Москаленко
ІНКЛЮЗІЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 23
PDF
Л. Носкіна
ВИХОВНА СИЛА МОРАЛЬНО – ЕТИЧНОЇ БЕСІДИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 46 | Завантажень: 78
PDF
А. Тристан
ДАТИ ДІТЯМ КРИЛА – МІСІЯ ДОРОСЛОГО, ЯКИЙ ПОРУЧ
Переглядів: 10 | Завантажень: 29
PDF
А. Федорович, Є. Довганич
РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ПРАЦЬОВИТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 25
PDF
А. Федорович, Т. Сеник
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів: 20 |
Т. Алєксєєва
ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Переглядів: 23 | Завантажень: 64
PDF
С. Барда, С. Лапчук
ВПЛИВ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Переглядів: 22 | Завантажень: 66
PDF
С. Бірюкoва, O. Пшенишна
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ГУМАННOЇ ПЕДАГOГІКИ В РОБОТІ З УЧНЯМИ ПOЧАТКOВИХ КЛАСІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 15
PDF
М. Болотіна, О. Івашина
CТВOPEННЯ CПPИЯТЛИВO CТИМУЛЮЮЧИX УМOВ ДЛЯ POЗВИТКУ OCOБИCТOCТİ МOЛOДШOГO ШКOЛЯPA.
Переглядів: 19 | Завантажень: 60
PDF
Н. Винницька, Г. Глуха
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 39 | Завантажень: 73
PDF
Н. Винницька, О. Гудима
САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 49 | Завантажень: 62
PDF
Н. Винницька, М. Ковалишин
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 27 | Завантажень: 42
PDF
Н. Винницька, Т. Коновал
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Переглядів: 41 | Завантажень: 72
PDF
Н. Винницька, О. Стець
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 290 | Завантажень: 176
PDF
О. Гузь
ДУХОВНЕ СВІТОБАЧЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ
Переглядів: 8 | Завантажень: 79
PDF
О. Діброва, І. Карпенко
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 47
PDF
О. Діброва, Л. Реуцька
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 67 | Завантажень: 61
PDF
О. Жигайло, Ю. Васильківська
ОСОНОВНІ ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 84 | Завантажень: 55
PDF
О. Жигайло, І. Гринчак
РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 54 | Завантажень: 43
PDF
О. Жигайло, А. Змійовська
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗАСВОЄННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
О. Жигайло, О. Кондратів
СПРИЙМАННЯ РІЗНОВИДІВ МОДЕЛЕЙ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ
Переглядів: 10 | Завантажень: 51
PDF
О. Жигайло, Р. Сироїд
ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Переглядів: 217 | Завантажень: 102
PDF
О. Жигайло, Ю. Станіславчук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЧАСТИНИ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Переглядів: 32 | Завантажень: 73
PDF
О. Жигайло, М. Стручинська
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 34 | Завантажень: 64
PDF
О. Жигайло, О. Харко
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 37
PDF
В. Ковальчук, М. Барабаш
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТВОРЧОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКРОЛЯРА
Переглядів: 5 | Завантажень: 35
PDF
В. Ковальчук, М. Батурка
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 38
PDF
В. Ковальчук, О. Кропивницька
ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ НА НЕСТАНДАРТНИХ УРОКАХ
Переглядів: 179 | Завантажень: 102
PDF
В. Ковальчук, В. Мальчин
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 27 | Завантажень: 139
PDF
В. Ковальчук, У. Матвіїшин
МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 131 | Завантажень: 107
PDF
В. Ковальчук, Г. Пирога
ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 35 | Завантажень: 32
PDF
В. Ковальчук, Т. Райпаші
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 27
PDF
В. Ковальчук, І. Сливка
ВАРІАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 31 | Завантажень: 136
PDF
В. Ковальчук, Л. Ярема
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 113 | Завантажень: 80
PDF
С. Левченко
ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ – ШЛЯХ ДО ДУШІ ДИТИНИ
Переглядів: 36 | Завантажень: 75
PDF
Т. Марченко, А. Кузьмич
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ: ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
Переглядів: 58 | Завантажень: 114
PDF
І. Мудра, В. Казакова
МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 37 | Завантажень: 70
PDF
І. Непорада
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 31
PDF
Н. Носкіна
ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ЛЯЛЬКИ-МОТАНКИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 27
PDF
Т. Осадча
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ МОРАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Н. Скоропльот, А. Кривохижа
В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І ПЕДАГОГІКА ГУМАНІЗМУ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 44 | Завантажень: 93
PDF
М. Федота
ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКІСНОГО ЧИТАННЯ – ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНННОЇ ПЕДАГОГІКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 47
PDF
В. Бак
ДУХОВНИЙ ГУМАНІЗМ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 63
PDF
Н. Казакова
УЧИТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – НОСІЙ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОСТІ, КРАСИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 26
PDF
О. Кобрій, М. Єрега
САМОСТІЙНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 18
PDF
Л. Коваленко
ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 24
PDF
В. Крот
ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Переглядів: 7 | Завантажень: 30
PDF
Т. Марченко
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 46
PDF
Т. Марченко, І. Задарожня
ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 19 | Завантажень: 46
PDF
Л. Московець, К. Гребенюк
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 38
PDF
Г. Орел
ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Переглядів: 8 | Завантажень: 51
PDF
Т. Смерчинська
ВПЛИВ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 64
PDF
Н. Васильчук
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 23
PDF
Д. Гордієвський, Н. Драч
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 23 | Завантажень: 40
PDF
Г. Доценко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРАЄЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 14
PDF
Н. Іванова
СЕРВІСИ GOOGLE ДЛЯ НАВЧАННЯ
Переглядів: 18 | Завантажень: 35
PDF
Н. Кіндякова, Я. Кеслер
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОЦІ МУЗИКИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 23
PDF
І. Кириченко
ОНЛАЙН-ТЕСТИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 81 | Завантажень: 127
PDF
О. Левіна
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ
Переглядів: 12 | Завантажень: 66
PDF
С. Левченко, В. Нідзелик
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУКУПНІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 86 | Завантажень: 243
PDF
І. Шахіна, Н. Грига
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Переглядів: 57 | Завантажень: 608
PDF