БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД НАСІННЯ СОЇ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ КОМБІНАЦІЯМИ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ ВИМПЕЛ
PDF

Ключові слова

соя, сорт Аннушка, вітамін Е, параоксибензойна кислота (ПОБК), метіонін, магній сульфату (MgSO4), Вимпел, соєвий білок, «сира» клітковина, урожайність.

Як цитувати

Козючко , А., & Гавій , В. (2021). БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД НАСІННЯ СОЇ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ КОМБІНАЦІЯМИ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ ВИМПЕЛ. ГРААЛЬ НАУКИ, (4), 135-140. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.025

Анотація

Вивчено вплив застосування комбінацій метаболічно активних речовин на основі вітаміну Е, параоксибензойної кислоти (ПОБК) і метіоніну; вітаміну Е, ПОБК, метіоніну і магній сульфату (MgSO4); вітаміну Е і убіхінону-10 та регулятору росту рослин Вимпел на урожайність та біохіміч6ний склад насіння сої сорту Аннушка. Встановлено, що вище зазначені вище речовини стимулювали зростання вмісту білка та «сирої» клітковини в насінні сої, а використання регулятору росту Вимпел і комбінації вітаміну Е і убіхінону-10 сприяло максимальному збільшенню урожайності сої.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.025
PDF

Посилання

. Бабич А. О. (2011) Стратегічна роль сої в розв’язанні глобальної продовольчої проблеми / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна // Корми і кормовиробництво. - Вип. 69. - С. 11-19.

. Бабич А. О. (2011) Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі /А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна. – К.: Аграрна наука. – 548 с.

. Гурикбал Сингх (2014) Соя: биология, производство, использование (ред.) / Гурикбал Сингх. – Киев: Издательский дом «Зерно». – 656 с.: ил.

. Лихочвор В. В. (2010) Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур: навчальний посібник / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко, П. В. Іващук, О .В. Корнійчук; за ред. В. В. Лихочвора, В. Ф. Петриченка. – 3-є вид., виправ., допов. – Львів: НВФ "Українські технології". – 1088 с.

. Биохимический справочник (1979) / Н. Е. Кучеренко, Р. П. Виноградова, А. Р. Литвиненко и др. - К.: Вища школа. - 304 с.

. Богданов Г. А. (1984) Справочник по кормам и кормовым добавкам. - К.: Урожай. - 248 с.

. Лещенко В. (2000) Проблемы использования и переработки сои // Комбикорма. - №4. - С. 5-7.

. Барта Я. И. (1984) Нетрадиционные корма в рационах сельскохозяйственных животных -М.: Колос. - 201с.

. Белоус А. Г., Заверюхин В. И. (1971) Эффективность выращивания сои на орошаемых землях юга Украины // Однолетние бобовые культуры на корм. - М.: Колос. - С. 191 - 193.

. Бабич, А.О. (2000) Сучасний стан та перспективи використання сої на харчові і кормові цілі / А.О. Бабич // Виробництво, переробка і використання сої на кормові та харчові цілі: матеріали 3-ї Всеукраїнської конференції 3 серпня 2000 р. / Інститут кормів УААН. – Вінниця. – С. 3-6.

. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Опришко В.П. (2005) Основи наукових досліджень в агрономії /за ред. В.О. Єщенка. Київ: Дія. 288 с.

. Бабич А. О. (2006) Моделі технології вирощування сої, їх економічна ефективність та конкурентоспроможність / А. О. Бабич, О. М. Венедіктов // Корми і кормовиробництво. – Вип. 56. – С. 22–29.

. Бахмат О. М. (2009) Соя – культура майбутнього, особливості формування високого врожаю: монографія / О. М. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І. – 208 с.

. Бахмат О. М. (2010) Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Корми і кормовиробництво. – Вип. 66. – С. 103–108.

. Miret JA, Munné-Bosch S. (2015) Redox signaling and stress tolerance in plants: a focus on vitamin E. Ann N Y Acad Sci. 1340:29–38. DOI: 10.1111/nyas.12639

. Liu M, Lu S. (2016) Plastoquinone and Ubiquinone in Plants: Biosynthesis, Physiological Function and Metabolic Engineering. Front Plant Sci. 7:1898. DOI: 10.3389/ fpls.2016.01898

. Stahl E, Hartmann M, Scholten N, Zeier J. (2019) A Role for Tocopherol Biosynthesis in Arabidopsis Basal Immunity to Bacterial Infection. Plant Physiol. 181(3):1008–1028. DOI: 10.1104/pp.19.00618

. Рожнова Н. A, Геращенков Г. А. (2014) Белковые и биохимические маркеры при системной индуцированной устойчивости к фитовирусам у растений табака и картофеля. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 175(4):99–108

. Hildebrandt TM, Nunes Nesi A, Araújo WL, Braun HP. (2015) Amino Acid Catabolism in Plants. Mol Plant. 8(11):1563–79. DOI: 10.1016/j.molp.2015.09.005

. Cho JY, Moon JH, Seong KY, Park KH. (1998) Antimicrobial Activity of 4-Hydroxybenzoic Acid and trans 4-Hydroxycinnamic Acid Isolated and Identified from Rice Hull. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 62(11):2273–6. DOI: 10.1271/bbb.62.2273

. Barkosky RR, Einhellig FA. (2003) Allelopathic interference of plantwater relationships by para-hydroxybenzoic acid. Bot. Bull. Acad. Sin. 2003;44:53–8. Available from: http://ejournal.sinica. edu.tw/bbas/content/2003/1/bot441-08.html.

. Самофалов А. П. (2005) Роль різних елементів структури урожаю в збільшенні урожайності озимої пшениці. // Зерновое хазяйство. - №1. - С. 15-17.

. Головко О. (1997) Високі врожаї завдяки вітчизняним біостимуляторам // Урядовий кур´єр. – 22 лютого. – С. 9.

. Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні (2000) - Київ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 90 | Завантажень: 108 |