ВПЛИВ ДОБРИВ НА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ РОСЛИНАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
PDF

Як цитувати

Вінюков , О., & Бондарева , О. (2021). ВПЛИВ ДОБРИВ НА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ РОСЛИНАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО. ГРААЛЬ НАУКИ, (4), 181-183. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.033
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.033
PDF

Посилання

. Кривіч, Н. Я., Білявський, Ю. А. & Мандзик, Я. П. (2004). Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробітку. Вісник Дніпропетровського аграрного університету, (1), 61–68.

. Патика, В. П., Макаренко, Н. А. & Моклячук, Л. І. (2005). Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів. В. П. Патика (ред.).,К.: Основа.

. Макаренко, Н. А. (2002). Толерантність ґрунтів відносно біохімічно активних речовин, джерелом яких можуть виступати мінеральні добрива. Агроекологічний журнал, (3), 35-40.

. Ячмінь. Технічні умови: ДСТУ 3769-98. (1998). К.: Держспоживстандарт України.

. Доспехов, Б. А. (1985). Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат.

. Циков, В. С. & Пикуша, Г. Р. (ред.) (1983). Методические рекомендации по проведению полевых опытов с зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Днепропетровск.

. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства. (1992). М.: ЦИНАО.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 44 | Завантажень: 88 |