АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ1
PDF

Ключові слова

забезпечення якості освіти, сталий розвиток територіальних громад, взаємодія, партнерство, інноваційний інструмент.

Як цитувати

Білан , А. (2021). АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ1. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 25-28. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.001

Анотація

Питання забезпечення сталого розвитку регіонів в умовах децентралізації влади щодня набуває все більшої актуальності і потребує додаткового вивчення. Освіта відіграє одну з ключових ролей у досягненні цілей сталого розвитку, тому питання забезпечення якісної освіти викликають науковий інтерес і досліджуються комплексно як в межах економічної складової Концепції сталого розвитку, так і в межах соціальної. Сьогодні державна політика у сфері освіти спрямована на формування в територіальних громадах стійких кластерів для підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення конкурентоспроможності української освіти на ринку освітніх послуг та як результат сприяння економічному розвитку громади, регіону, країни в цілому. Підтвердження того знаходимо в положеннях Закону України «Про освіту» 1, відповідно до якого метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь інших і суспільства, підвищення освітнього рівня громадян для забезпечення сталого розвитку України. Дослідження окремих питань економічного розвитку територіальних громад підтверджують наявність ряду недостатньо врегульованих та не оптимізованих процесів. Так, одним із таких питань, які дотепер не вирішуються комплексно в середині громади є питання безумовного і належного дотримання вимог законодавства у сфері освіти, забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти якісно, ефективно та в повному обсязі на визначеній території не лише кожним із закладів освіти, а й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами управління освітою. Зокрема такі проблемні питання виникають, наприклад, під час прийняття рішень, що стосуються формування освітньої мережі. Нерідко в межах територіальної громади вчасно не приймаються обґрунтовані рішення про оптимізацію мережі закладів освіти, внаслідок чого виникає потреба у виділенні з бюджету територіальної громади коштів на їх утримання, що здійснює позитивного впливу на економічний розвиток громади. Для забезпечення вирішення проблемних питань, а також їх попередження з боку держави впроваджується використання інструментів, що не передбачають застосування заходів примусу, а спрямовані на підтримку, допомогу та партнерство держави і територіальних громад.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.001
PDF

Посилання

Про освіту (Закон України). № № 2145-VIII (2017). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv#n988

Про повну загальну середню освіту (Закон України). № 463-IX (2020). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/conv#n897

Деякі питання Державної служби якості освіти України (Постанова Кабінету Міністрів України). № 168 (2018). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-п/ed20201211#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 28 | Завантажень: 18 |