ПРАВОВІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ДЛЯ ВЛАДИ: ВИДИ ТА СКЛАД
PDF

Ключові слова

публічна влада, органи держави, владні повноваження, принципи організації інститутів влади, верховенство права, правовий режим обмежень, механізм обмежень

Як цитувати

Олейников , С. (2021). ПРАВОВІ ОБМЕЖУВАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ДЛЯ ВЛАДИ: ВИДИ ТА СКЛАД. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 60-67. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.011

Анотація

Аналізується публічно-правовий вираз, інституційне оформлення та юридичні управлінські можливості влади, як правової організації. Ця ознака є істотною для моделі публічної влади, надає її атрибутам юридично-обмежувального сенсу. В соціальних комунікаціях влада відбиває особливості її нормативно-правової організації та функціонування. Вона впорядковує соціальні системи, підкоряючи суб’єктів меті збереження правового порядку, спирається на легітимні заходи примусу, прагнучі виконання суб’єктами алгоритму правомірної поведінки. Інститути сучасної влади функціонують в правовому режимі, що визначений «позитивними» та «негативними» обов’язками держави. Сучасні демократії конституційно визначають кордони їх повноважень. Правові обмеження влади в сукупності складають системне утворення, єдність елементів, визначених поняттями «принципи організації і роботи інститутів влади», «методи правового обмеження влади», «механізм» та «правовий режим обмеження державної влади». Серед обмежувальних владу чинників згадуються поля саморегуляції – сфери приватного життя та вільної діяльності інститутів громадянського суспільства.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.011
PDF

Посилання

Олейников С. (1999) Методологічні основи дослідження правових форм діяльності держави. Вісник Академії правових наук України, (3), 25–33.

Олейников С. (2012) Функції держави і правові форми її діяльності. Державне будівництво і місцеве самоврядування, (23), 150–161.

Олейников С. Н. (2021) К атрибутам правовой природы публичной власти. Электронный инновационный вестник, (1(18)), 21–23;

Олейников С. М. (2021) Природно-правовий детермінізм обмежень влади. Сучасні наукові дослідження : соціально-політичний та правовий виміри : матеріали I Міжнародної спец. наук. конф., м. Полтава, 23 квітня, 2021р./ Міжнародний центр наук. досліджень. Вінниця : Європейська наук. платформа, 15-22.

Олейников С. М. (2020) Правова природа публічної (державної) влади. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of V International Scientific Conference. Prague, Czech Republic, December 30, 2020, 53-56.

Макогон Б.О. (2016) Конститутивные виды ограничений функционирования публичных властных структур. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. (8 (75)), 65–70.

Козбаненко В.А. (2003) Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и особенное. Государство и право, (1), 13–24.

Охотский Е. В. (2003) Правовой статус государственного служащего Российской Федерации. Государство и право, (9), 22–24.

Brian Z. Tamanaha. (2012) The history and elements of the rule of law. Singapore Journal of Legal Studies, 232–247.

Словська І. Є. (2015) Правові обмеження функціонування державної влади в контексті захисту національної безпеки. Право та державне управління, (1 (18)), 40–46.

Серьогін В.О. (2010) Право на недоторканість приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці, Харків: ФІНН, 608 с.

Вениславский Ф. Правовое ограничение государственной власти как необходимое условие конституционной стабильности. Вилучено з: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30961381

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 26 | Завантажень: 22 |