ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ҐРУНТІ І РОСЛИНАХ РІПАКУ ОЗИМОГО (BRASSIKA CAMPESTRIS VAR. OLEIFERA)
PDF

Ключові слова

ріпак озимий, важкі метали, ґрунт

Як цитувати

Капустіна , Г., Тесля, Ю., Кривенко , А., & Бурикіна , С. (2021). ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ҐРУНТІ І РОСЛИНАХ РІПАКУ ОЗИМОГО (BRASSIKA CAMPESTRIS VAR. OLEIFERA). ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 90-94. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.018

Анотація

Стоки природних чи інших вод є джерелом локального забруднення сільськогосподарських угідь та довкілля. Окремі культурні рослини мають підвищену здатність до акумуляції металів і можуть використовуватися в технологіях фіторемедіації. Тому дослідження рівнів забруднення ґрунтів як об'єктів довкілля що мають на своїх площах будь-які джерела надходження токсичних металів є актуальним. Не менш важливим є і встановлення особливостей накопичення мікроелементів і важких металів культурними рослинами. Встановлено розподіл і накопичення металів різних груп токсичності в орному шарі моніторингових ділянок на чорноземі південному та в рослинах ріпаку озимого с. Рескатор в залежності від мікрорельєфу поля обумовленого наявністю природного стоку вод.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.018
PDF

Посилання

Демура В.І., Готвянська В.О., Павличенко А.В. (2013) Розподіл та накопичення важких металів в рослинах та ґрунтах на території розміщення відходів вугледобутку. Вилучено із http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87341/03-Demura.pdf?sequence=

Koshkin E., Vagun I. (2010) Phytoremediation capability of Brassica napus grown on soils, contaminated with heavy metals. FESPB, 2010 – XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. Book of Abstracts. 4-9 July 2010, Valencia, Spain, p. 54.

Яцук І.П., Балюк С.А. (ред.) (2019). Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. (2-е вид.). Київ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | Завантажень: 16 |