ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАКОВАННЯ
PDF

Ключові слова

локальна електрична мережа, розосереджена генерація, резонансні перенапруги, вищі гармонійні складові, капсульні гідрогенератори, електрооптичний ефект.

Як цитувати

Зайцев , Є., Кучанський , В., & Гунько , І. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАКОВАННЯ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 144-152. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.027

Анотація

Дедалі частіше в літературі зустрічаються поняття локальних електричних мереж або microgrid. Сучасні локальні електричні системи (ЛЕС) України є складовою частиною розподільних електричних мереж енергопостачальних компаній. Локальна електрична мережа являться розподільною електричною мережею або її частиною, в якій в якості джерел енергії використовуються джерела розосередженого генерування, що використовують нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. Дослідженням показників якості електричної енергії в ЛЕС присвячені роботи як багатьох вітчизняних, так і іноземних вчених. Всі вони акцентують увагу на тому, що напруга у вузлах мережі з ВДЕ під час експлуатації може бути меншою або більшою граничних допустимих значень. Так само гармонійні складові струмів і напруг – можуть мати понаднормовані відхилення. Відомо, що в електричних мережах 3–35 кВ з ізольованою нейтраллю відбуваються процеси, які негативно позначаються на роботі електромагнітних пристроїв. Наприклад, середній термін служби трансформаторів напруги (ТН) часто не перевищує 3–5 років. До причин, які викликають пошкодження електрообладнання, можна віднести ферорезонансні перенапруги, комутаційні перенапруги, перехідні процеси, зміщення нейтралі, наявність постійної складової магнітного потоку в ТН при автоколивальних процесах в мережі. Значна кількість пошкоджень обладнання в мережах з ізольованою нейтраллю викликана ферорезонансом. Це явище викликає перенапруги або надструми, на вплив яких обладнання не розраховане і від яких воно не захищене. Крім того, ферорезонанс виникає частіше, ніж інші види впливів. Він особливо небезпечний тим, що може тривати довго. Показано, що підвищення надійності енергетичного обладнання є засобом підвищення надійності електропостачання споживачів. Це потребує розбудову та розвиток гібридних мереж з одночасним забезпеченням реконструкції і модернізації вже існуючого електроенергетичного устаткування ОЕС України та використання в його структурі відповідних засобів контролю основних контрольно-діагностичних параметрів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.027
PDF

Посилання

П. Лежнюк, Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, І.О. Гунько – Вінниця: ВНТУ, 2018 174С.

G. S. Lakshmi, O. Rubanenko, G. Divya, and V. Lavanya, "Distribution Energy Generation using Renewable Energy Sources," in 2020 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON), 2020, pp. 108-113.

O. Rubanenko and V. Yanovych, "Analysis of instability generation of Photovoltaic power station," in 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2020, pp. 128-133.

M. Cosovic, O. Rubanenko, and S. L. Gundebommu, "Analysis of the distributed power generation with focus on power plant technical conditions," in 2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2021, pp. 1-6.

Лежнюк, П. Д. Вплив інверторів СЕС на показники якості електричної енергії в ЛЕС / П. Д. Лежнюк, Рубаненко О. Є., І. О. Гунько // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – №2. – С. 134-139.

Козирський В. В., Тугай Ю. І., Бодунов В. М., Гай О. В. (2011) Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів Технічна електродинаміка, (5), 63-67.

Рубаненко О. О. Аналіз нестабільності негарантованих джерел енергії в електричних мережах. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 5. С. 226 –230.

S. L. Gundebommu, O. Rubanenko, and M. Cosovic, "Determination of Normative Value Power Losses in Distribution power grids with Renewable Energy Sources using Criterion Method," in 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2020, pp. 1-6.

Тугай Ю. І., Гай О. В. (2011) Оптимальне секціонування схем розподільних електричних мереж Праці ІЕД НАНУ. (28) 10–14.

Y. Tugay, "The resonance overvoltages in EHV network," 2009 10th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Lodz, 2009, pp. 1-4, https://doi.org/10.1109/EPQU.2009.5318812.

Кучанський В. В., Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2015) Попередження резонансних перенапруг при несиметричних режимах ліній електропередач з поперечною компенсацією. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. (164). 42–43.

V. Kuznetsov, Y. Tugay, V. Kuchanskyy (2017) Influence of corona discharge on the internal ovevoltages in highway electrical networks. Technical electrodynamics, (6) .55–60

Y. I. Tygai and A. B. Besarab, "The mathematical model of voltage transformers for the study of ferroresonant processes," 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kiev, 2014, pp. 77-80, doi: 10.1109/IEPS.2014.6874207.

Кузнецов В.Г., Тугай Ю.I. (2000) Тенденції розвитку систем електропостачання. Електротехніка та електроенергетика, (2), 73-76.

Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І.(2009) Підвищення надійності та ефективності магістральних електричних мереж. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, (23), 110-117.

Зайцев Е.А., Левицкий А.С., Сидорчук В.Е. Система контроля воздушного зазора гидрогенераторов. Приборы и методы измерений. 2017. №.8(2).С.122-130. DOI: 10.21122/2220-9506-2017-8-2-122-130

Zaitsev I.O., Levytskyi A.S., Kromplyas B.A. Characteristic of capacitive sensor for the air gap control system in the hydrogenerator // 2017 IEEE First Ukraine Conference On Electrical And Computer Engineering (UKRCON) May 29 – June 2, 2017 Kyiv, Ukraine – 2017. – С.390 – 394. DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100516

Zaitsev I.O., Levytskyi A.S. Determination of response characteristic of capacitive coplanar air gap sensor// Proceedings of the 2017 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS-2017) August 29 – June 30, 2017 Kyiv, Ukraine – 2017. – P. 85 – 88. DOI: 10.1109/MRRS.2017.8075034

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 23 | Завантажень: 10 |