АНАКРЕОНТИЧНІ МОТИВИ В ЛІРИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
PDF

Ключові слова

українська культура ХХ століття, вино, поезія, діаспора, образ, символ.

Як цитувати

Науменко , Н. (2021). АНАКРЕОНТИЧНІ МОТИВИ В ЛІРИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 191-196. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.035

Анотація

Їжа та напої характеризують звичаєве право народу, його ставлення до природи, розроблення етико-гігієнічних норм, яких дотримується й які передає прийдешнім поколінням український етнос. Саме те, що мистецтво кулінарії засвідчує особливі стосунки людей з довкіллям, дає змогу твердити, що кожна страва та напій мають своєрідне символічне забарвлення. Вино – це найбільш глибинний символ української національної культури, який сполучає у своєму семантичному полі чотири першооснови (землю, воду, повітря й вогонь), чотири пори року, п’ять почуттів (зір, смак, слух, нюх, дотик).
У даній статті роботу над проблемою функціонування концептосфери «вино» в образній структурі лірики української діаспори ХХ століття здійснено в напрямі зіставлення знакових категорій теорії культури з суголосними їм літературними концептами – архетип і мотив, символічна деталь; інтермедіальність та інтертекстуальність; жанрове розмаїття лірики та місце образів «винної» парадигми в українській символічній картині світу.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.035
PDF

Посилання

Ена Я. М., Левчук, В. В. и др. (2014). Книга о вине. Донецк: БАО.

Зеров, М. К. (1990). Твори. (Т. 1: Поезії, переклади). Київ: Дніпро.

Клочек, Г. Д. (2007). Енергія художнього слова. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка.

Ковалів, Ю. І. (ред.) (2007). Літературознавча енциклопедія. (Т. 1: Аба-Лямент). Київ: Видавн. дім «КМ Академія».

Котляревський, І. П. (2015). Енеїда. Харків: Школа.

Маланюк, Є. Ф. (2009). Вибрані твори. Харків: Ранок.

Мосендз, Л. (1948). Волинський рік. Мюнхен: Українська трибуна.

Науменко, Н. В. (2018). Черлений дзвін, цілитель душ нетлінний: образи вина в українській поезії. Київ: Сталь.

Ольжич, О. (2007). Поезія, проза. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги.

Півстоліття напівтиші: Антологія поезії Нью-Йоркської групи (2005). Київ: Факт.

Потушняк, Ф. М. (2007) Мій сад. Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття».

Теліга О. (1992). Збірник. Київ – Париж – Лондон – Торонто – Нью-Йорк – Сідней.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 12 | Завантажень: 12 |