АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ МОВЛЕННЄВОЇ СЕМАНТИКИ
PDF

Ключові слова

антоніми, антонімічні відношення, протиставлення, прислів’я та приказки, паремії, семантика, мовлення.

Як цитувати

Лагдан , С. (2021). АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ МОВЛЕННЄВОЇ СЕМАНТИКИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 197-201. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.036

Анотація

У статті подано опис антонімічних пар у складі українських прислів’їв та приказок, що позначають мовленнєві дії та якості мовців. Відповідно до прийнятої в мовознавстві традиційної класифікації антонімів за семантичними особливостями виокремлено їх градуальні, комплементарні, векторні та координатні види. Зазначено, що найбільшу кількість складають паремії з градуальними та комплементарними антонімами, а найменшу – із координатними. Акцентовано, що протиставлення, характерне для структурної організації паремій, сприяє яскравому й точному уявленню означуваного явища.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.036
PDF

Посилання

Тараненко, О. О. (2004). Антоніми. Русанівський, В. М. (співголова), Тараненко, О. О. (співголова), Зяблюк, М. П., … Ткаченко, О. Б. (редкол.). Українська мова: Енциклопедія (с. 27-29). Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана. І8ВК 966-7492-19-2.

Полюга, Л. М. (2006). Про антоніми та їх використання. Повний словник антонімів української мови, 9-25. (3-є вид., допов. і випр.). Київ: Довіра. ISBN 966-507-193-9.

Тараненко, К. В. (2017). Прагматичний потенціал антонімії української мови: монографія. Дніпро: Ун-т митної справи та фінансів. ISBN 978-966-328-123-0.

Колоїз, Ж. В., Малюга Н. М. & Шарманова Н. М. (2014). Українська пареміологія: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ж. В. Колоїз (ред.). Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ».

Думчак, І. (2014). Явище антонімії в українських пареміях. Султанівські читання, (3), 392-397.

Мишанич С. & Пазяк М. (1983). Українські прислів’я та приказки. Київ: Дніпро.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | Завантажень: 13 |