ДО ПИТАННЯ ПРО ЖАНРОВУ КЛАСИФІКАЦІЮ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ В’ЯЧЕСЛАВА ДРУЗЯКИ
PDF

Ключові слова

лірика, ліро-епос, жанр, тема, мотив, модифікація.

Як цитувати

Немченко , І. (2021). ДО ПИТАННЯ ПРО ЖАНРОВУ КЛАСИФІКАЦІЮ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ В’ЯЧЕСЛАВА ДРУЗЯКИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 202-208. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.037

Анотація

У статті окреслено жанрову систему поетичного доробку українського письменника кінця ХХ – початку ХХІ століття В’ячеслава Друзяки. Мета. Постать уродженця Південної України В. Друзяки, що мешкає і займається літературною діяльністю в Чехії, викликає інтерес розмаїттям своїх мистецьких уподобань та здобутків. Метою нашої статті є розгляд жанрових особливостей ліричного та ліро-епічного ужинку цього автора. Методи. У статті використано елементи таких методів: культурно-історичного, естетичного, герменевтичного, інтермедіального. Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. Результати. Розгляд доробку В. Друзяки в жанровому аспекті засвідчує розмаїття форм його поетичного вислову, орієнтацію насамперед на класичні традиції, аніж модерні віяння в літературі. З'ясовано, що жанрові явища в ужинку письменника відзначаються багатоманітністю, взаємними впливами, міжвидовою дифузією. На жанрову систему поета наклав відбиток його фах музиканта і композитора. Звідси наявність у співця текстів, творених на порубіжжі між літературною та музичною стихіями. Висновки. Поетичний світ В. Друзяки знайшов свій вияв у багатоманітній системі жанроформ. Для жанрової системи письменника характерні експресивні, вокативні, репрезентативні, медитативні модифікації, які часто взаємодіють поміж собою, творячи синтетичні форми.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.037
PDF

Посилання

Сушинський Б. (1997). Поезія, виколисана степом. Друзяка В. Степовий всесвіт : поезії / ред. В. В. Нарушевич, передм., худож. оформ. Б. І. Сушинський. Одеса: Чорномор’я, 3-4.

Різниченко О. (2010). В обіймах радості й журби. », вміщеній у збірці «Україна – мій біль і надія», О. Друзяка В. Україна – мій біль і надія : поезії та пісні / голов. ред. О. В. Олексюк, худож. О. О. Шилкін. Київ ; Херсон : Просвіта. 6-10.

Голобородько О. (2010). Його столиця – Станіслав. Друзяка В. Україна – мій біль і надія : поезії та пісні / голов. ред. О. В. Олексюк, худож. О. О. Шилкін. Київ ; Херсон : Просвіта. 11-12.

Друзяка В. (2010). Україна – мій біль і надія : поезії та пісні / голов. ред. О. В. Олексюк, худож. О. О. Шилкін. Київ ; Херсон : Просвіта.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 11 | Завантажень: 7 |