ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ФРАНЦІЇ
PDF

Ключові слова

екологізація, аграрна освіта Франції, короткий інженерний цикл, управління природними територіями, технік вищої кваліфікації з управління природними територіями.

Як цитувати

Рудницька , Н. (2021). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ФРАНЦІЇ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 236-241. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.045

Анотація

У статті досліджено вплив процесів екологізації суспільства на підготовку фахівців короткого інженерного циклу в системі аграрної освіти Франції, розглянуті цілі і функції цих освітніх програм, охарактеризований міждисциплінарний підхід при розробці їх змісту і процесів практичної підготовки майбутніх техніків вищої кваліфікації.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.045
PDF

Посилання

Міністерство освіти і науки України. (2020). Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. Київ: Знання, 2006.

Ничкало Н.Г., Кудіна В.О. Професійна освіта і зарубіжних країнах. Черкаси: Вибір, 2002.

Gaymard, Н. (2004). Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche. Communiqué de presse: réorganisation de l’enseignement supérieur agricole. Paris.

Rudnytska N.A. Іnnovation and reform in educational system of France. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. Київ: Міленіум, 2019. № 10 (3). C. 34–39.

ВTSA option gestion et protection de la nature URL: https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-gestion-et-protection-de-la-nature.

Ministére de L’Agriculture et de L’Alimentation. (nda). Rapport d’étude sur la mise au point d’une méthodologie de suivi des étudiants ayant préparé une licence professionnelle après l’obtention d’un BTSA. URL: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/07A10302_Enseignement_suivi_licence_pro_DGER.pdf

Territoires et innovation. Etude-action de DATAR. URL: http://territoires.gouv.fr/territoires-et-innovation.

Liefooghe C. Économie créative et développement des territoires: Enjeux et perspectives de recherche. Innovations n° 31(1):181-197. URL: https://www.researchgate.net/publication/227380768_Economie_creative_et_developpement_des_territoires_Enjeux_et_perspectives_de_recherche.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | Завантажень: 8 |