ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

цифрова культура; вища школа; цифровізація; цифрові комунікації; професійна освіта.

Як цитувати

Бугрін , А. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 242-246. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.046

Анотація

У статті акцентовано увагу на проблемах розвитку інформаційно-цифрової культури викладачів в умовах вищої школи. Проведений аналіз засвідчив відсутність системного бачення важливості проблеми розвитку інформаційно-цифрової культури викладачів вищої школи. Складність завдання розвитку інформаційно-цифрової культури викладачів вищої школи полягає у розробці Стандарту професійних компетентностей викладача вищої освіти. Новітні тенденції соціуму вимагають розвитку професійних компетентностей викладачів вищої школи на засадах інформаційних технологій, створенні та функціонуванні належного високотехнологічного та високоякісного інформаційно-освітнього середовища вищого закладу освіти. Значну роль у професійному розвитку викладачів вищої школи слід надавати саме створенню інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти, в якому перебувають педагогічні працівники, воно повинно забезпечувати умови для формування інформаційно-цифрової культури викладачів.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.046
PDF

Посилання

Базелюк, О. В. (2018). Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. (6), 23-36.

Бодом, Г. (2020). Теоретичні основи управління розвитком цифрової компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема в педагогічній теорії та освітній практиці. Імідж сучасного педагога. (4), 16-19.

Лазоренко, С. (2020). Інформаційно-цифрова культура: засади її розвитку у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. TeXEL. (4), 36-40.

Тимченко, О. В. (2019) Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців освіти. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. (1). Вилучено із: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5548

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу.(2019). Київ: НАДУ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | Завантажень: 16 |