ПЛАТФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВТІНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

навчання; організація навчання; дистанційне навчання; змішане навчання; Інтернет ресурси; освітні платформи; платформатизоване навчання.

Як цитувати

Широков , Д. (2021). ПЛАТФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВТІНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 247-253. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.047

Анотація

Зміни, що відбулися у світі та зокрема в Україні зумовили освіту до глобальної інформатизації освітнього процесу в навчальних закладах. Одним із пріоритетів сьогодення є створення єдиного освітнього е–середовища та платформатизоване навчання, що розглядається як одна з умов досягнення нової якості освіти. У статті проаналізовано досвід вітчизняних та зарубіжних науковців, які пов'язані з вивченням та дослідженням дистанційного навчання, змішаного навчання, використання е – середовища, інтернет ресурсів та освітніх платформ на уроках в початковій школі. Також вивчено нормативні документи, концепції про дистанційне навчання та середовища, які рекомендує Міністерство освіти та науки України для використання в ЗЗСО. Наведено основні дефініції дослідження а саме: навчання, дистанційне навчання, віртуальне навчальне середовище, мобільне навчання. Застосовуючи теоретичні методи наукових досліджень (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація, синтез та конкретизація) розставлено акцент на аспектах використання освітніх платформ під час навчання в початковій школі. Опис сучасних платформ, що дають змогу значно підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу як очного так й заочного навчання в початковій школі.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.047
PDF

Посилання

Gao, X. (2020) Дистанційне навчання в початкових школах в середовищі мультимедійних комп’ютерних ресурсів. Journal of Physics: Conference Series. V Міжнародна конференція з інтелектуальних обчислень та обробки сигналів. Китай. 1–7. DOI: 10.1088/1742–6596/1544/1/012031.

Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnikova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T., Pasichnyk, O., & Chernikova, L. (2019). Опис цифрової компетентності педагогічного працівника.Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 1–53. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s39.

Биков В.Ю. (2008) Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ: Атіка, 684.

Баришнікова В.Я. & Жихарєва В.В., Петрова А. В. (2020) Сучасні проблеми дистанційної освіти у школі. Дистанційна освіта в україні: Інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. І Всеукраїнська науково-практична конференція (16 червня 2020 р). 38 – 40.

Дуніна І.М. (2010) Платформи дистанційного навчання у Франції. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Горлівка. 1–8.

Коневщинська О. (2015) Сучасні засоби інтернет доступу та освітні платформи в е–навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання.(6). 33–40.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджена Міністерством освіти і науки України 20.12.2000 р.).

Наказ МОН від 25.04.2013 № 466“ Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235).

Офіційний веб-портал парламенту України. Законодавство України. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l138813.

Руденко Н., Коломієць Т., Широков Д. (2020) Застосування е–середовища на уроках математики в початковій школі. Молодий вчений. (10). 435–439. DOI:10.32839/2304–5809/2020–10–86–89.

Семеріков С., Теплицький І., Шокалюк С. (2009) Мобільне навчання: історія, теорія, методика. Інноваційні технології навчання.Київ. 72–82.

Шпренгер Д., Шванігер А. (2021) Прийняття технології чотирьох цифрових технологій навчання (система реагування в класі, чат у класі, електронні лекції та мобільна віртуальна реальність). International Journal of Educational Technology in Higher Education. Швейцария. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. (18). 1–17. DOI: 10.1088/1742–6596/1544/1/012031.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 31 | Завантажень: 16 |