ПРО КОНЦЕПЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НООРОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ (СТРАТЕГІЇ НООПРОГРЕСУ АНТРОПОГЕННОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ-ХХІ)
PDF

Ключові слова

завдання для НАНУ, еволюція людства, пандемія COVID-2019, Індустрія 4.0 як стратегічна помилка, мудротехнології, ноонауки, ноогуманітарна сфера України-ХХІ.

Як цитувати

Корсак , К., Кірик , Т., Похресник , А., & Корсак , Ю. (2021). ПРО КОНЦЕПЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НООРОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ (СТРАТЕГІЇ НООПРОГРЕСУ АНТРОПОГЕННОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ-ХХІ). ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 258-276. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.049

Анотація

Стаття є колективним твором групи науковців і педагогів України з назвою «Київський клуб АНТИКОЛАПС», об’єднаних ідеєю боротьби не тільки з пандеміями, а й з Екологічним і Духовно-інтелектуальним колапсами (ЕК та ДіК). Ми пропонуємо нове бачення «гуманітарної сфери України» як комплексного матеріального та духовного явища, побудованого на поєднанні історичних досягнень усіх поколінь наших пращурів з наявними і майбутніми екологічно ідеальними мудротехнологіями (mudrotechnologies or wisetechnologies) 7-го укладу (приклад — протеїн Fy та ін.), які вже розпочали надавати людям усе їм потрібне й одночасно виліковувати біосферу від накопичених індустріальних та інших пошкоджень. Мета і завдання полягають в інформаційній допомозі КМ, МОН, НАН та іншим держорганам України в їх статутній діяльності під час вибору стратегії подальшого розвитку Вітчизни як можливого інноваційного лідера світу.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.049
PDF

Посилання

Кабінет Міністрів України. Аудит української економіки 2020. К.: КМ України. 121 с. (URL: https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf)

Кабінет Міністрів України. Вектори економічного розвитку 2030. Матеріали для обговорення. К.: КМ України. 416 с. (https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf)

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. МОН України. К.: 2020. 71 с. (URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf)

Жулинський М.Г., Рубан Ю.Г. Концепція гуманітарного розвитку України(semadm.cg.gov.ua/web_docs/36/2012/07/аос5/Проект_Концепц-я%20гуман-тарного%20розвитку%20Укра-ни.pdf) 26-12-2020

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект). НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук (https://www.google.com/search?q=doc862_100712&oq=doc862_100712&aqs=chrome..69i57.1390j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 + doc862_100712) 26-12-2020

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. – 1944. - №18, вып..2. – С. 113-120

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow.

Корсак К.В., Корсак Ю.К. (2019). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру «Nooglossary-2 — Noosciences for the Future without Collapse» («Nooglossary-2»). №89780. 13.06.2019 р. — К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент інтелектуальної власності, 2019.

Бельчикова Е. В следующем году на рынке появится мясо из микробов Йеллоустона (URL: https://www.popmech.ru/science/news-658833-v-sleduyushchem-godu-na-rynke-poyavitsya-myaso-iz-mikrobov-yelloustona/ 30-12-2020) 5-05-2021

Корсак, К.В., Корсак, Ю.К., Ляшенко, Л.М., Похресник, А.К. (2020). Пропозиція ноосимбіозу людства та біосфери / Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). — Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. — С. 38-43 (URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2020/sbornik.pdf)

Корсак К.В. "Українська ідея - XXI" — духовна основа Вітчизни // Світогляд. — 2015. — №2. — С. 38-45

Jared Diamond (1997). Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Company. New York. London.

Impact Rankings 2020 [El. resource]. — URL: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/-l/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Klaus Schwab & Thierry Malleret COVID-19: The Great Reset. Geneva, July 2020 Kindle Edition (URL: http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf)

Sonko, S.P. (2019). Man in Noosphere: Evolution and Further Development / Philosophy

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 13 | Завантажень: 12 |