ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

результати навчання, цілі оцінювання, зворотній зв’язок, формувальне оцінювання, сумативне оцінювання.

Як цитувати

Калініна , І. (2021). ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 285-290. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.051

Анотація

В статті розглядаються теоретичні підходи до формувального оцінювання у вищій школі я способу зворотного зв’язку між викладачами та студентами, проблеми, що виникають при оцінюванні результатів навчання та необхідності використання такого оцінювання в системі оцінювання рівня навчальних досягнень студентів закладів вищої освіти.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.051
PDF

Посилання

Жилин, Д.М. (2018). Оценивание как средство формирования обратной связи в процессе обучения. Г.В.Лисичкин (ред.). Естественнонаучное образование: проблемы оценки качества. (с.21-98). М.: МГУ.

Кабан, Л.В. (2017). Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. (1(31)). Вилучено з: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471

Бойцова, Е.Г. (2014). Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе. Человек и образование. (1(38)), 171–175. – Вилучено з: http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2014-1_171-175.pdf

Волошинов, С. А. , Сокол, І. В., Тригуб, С. М. (2015). Оцінка результатів навчання студентів. Науковий вісник Херсонської державної морської академії, (1), 108-115.

Локшина, О.І. (2009). Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу. Порівняльно-педагогічні студії. (2), 107–113.

Perrenoud, P. (1991). Pour un approche pragmatique de l’evaluation formative. Mesure et evaluation en education. (Vol. 13, No. 4.), 49–81.

Cowie, B. Bell, B. (1999). A Mode of Formative Assessment in Science Education. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. (Vol. 6, No. 1), 101–116.

Black, P. (2000). Formative Assessment and Curriculum Consequences. Scott, D. (Editor). Curriculum and Assessment. (р.7–24). Westport: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Cauley, K., McMillan, J. (2010). Formative assessment techniques to support student motivation and achievement. The clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. (83), 1-6.

Калініна, І.М. (2020). Індивідуальні домашні завдання як засіб формувального оцінювання. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference: Science and practice: implementation to modern society (с. 595-597). 26-28 грудня, 2020, Manchester, Great Britain.

Roediger, H. L., Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. Trends in Cognitive Sciences. (15(1)), 20-27.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 14 | Завантажень: 13 |