СТАН ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ПРАЦІВНИКІВ ВО «КАПРОЛАКТАМ» ПРИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ
PDF

Як цитувати

Сіренко , О., & Кучеренко , Е. (2021). СТАН ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ПРАЦІВНИКІВ ВО «КАПРОЛАКТАМ» ПРИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 358-360. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.073
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.073
PDF

Посилання

Огоновський Р.З. (2010). Активність системи глутатіону в антиоксидантних реакціях, що відбувалися у дермальних тканинах тварин, які перенесли гостру адреналінову міокардіодистрофію. Медична гідрологія та реабілітація, (8 (1)), 31-35.

Салига Ю.Т. (2013). Показники антиоксидантної системи у головному мозку щурів, інтоксикованих хлорпірифосом. Біологічні Студії (Studia Biologica), (7 (3)), 85-96.

Арутюнян А.В., Дубинина Е.Е. & Зыбина Н.Н. (2000). Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма: методические рекомендации. СПб: ИПК “Фолиант”.

Королюк К.А., Иванова Л.И. & Майорова И.Г. (1988). Метод определения активности каталазы Лабораторное дело, (1), 16-19.

Костюк В.А., Потапович А.И. & Ковалева Ж.В. (1990) Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцетина. Вопросы медицинской химии, (Т.36, (2)), 88-91.

Yang S., Jensen M.K., Rimm E.B., Willett W. & Wu T. (2014). Супероксиддисмутаза еритроцитів, пероксидаза глутатіону та каталаза та ризик ішемічної хвороби серця у здорових жінок: перспективне дослідження. Американський журнал епідеміології, (180 (9)), 901-908. DOI:10.1093/aje/kwu195. PMC 4207716. PMID 25156995.

Lubos E., Loscalzo J. & Handy D.E. (2011 Oct 1) Glutathione peroxidase-1 in health and disease: from molecular mechanisms to therapeutic opportunities. Antioxid Redox Signal, (15(7)), 1957-1997.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 9 | Завантажень: 10 |