ДОЛІ СТУДЕНТІВ-ПОЛЯКІВ КИЇВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ ЯК ІНДИКАТОР СТАНОВИЩА ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.
PDF

Ключові слова

етнічна історія, українсько-польські взаємини, історія Києва початку XX ст., національні рухи в Україні початку XX ст., персоналістика.

Як цитувати

Чуткий , А. (2021). ДОЛІ СТУДЕНТІВ-ПОЛЯКІВ КИЇВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ ЯК ІНДИКАТОР СТАНОВИЩА ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 369-379. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.077

Анотація

Досліджено функціонування однієї з найбільших національних груп серед студентів Київського комерційного інституту – поляків. На підставі архівних документів з’ясовується географія походження студентів-поляків, їх соціальна приналежність, особливості їх навчання та проживання у Києві в студентський період. Встановлюється консолідуюча роль для них католицької церкви, ступінь їх національної свідомості, ставлення до суспільно-політичного життя, а також ряд інших важливих аспектів життя. При цьому обрання економічної освіти (а отже і відповідної професійної кар’єри в подальшому) багатьма студентами-поляками дозволяє робити висновок про розуміння польським суспільством початку XX ст. важливості економічної сфери. Це відповідало загальноєвропейській тенденції, а отже дозволяє вести мову і про контекстуальність розвитку польської нації із західноєвропейськими націями.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.077
PDF

Посилання

Губерський, Л. В. & Патриляк, І. К. & Колесник, В. Ф. (2019). Історія Київського університету. ( т. 1). Київ: ВПЦ «Київський університет.

Державний архів м. Києва. Фонд 153. Киевский коммерческий институт.

Державний архів м. Києва. Фонд 229. Киевские высшие коммерческие курсы.

Записка о Киевском коммерческом институте. (1910). Киев.

Короткий, В. А. & Ульяновський, В. І. (Упоряд.) (2000). Alma mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади. (Кн. 1). Київ: Прайм.

Романовская, В. Б. & Рогов, С. Л. (2007). Политические преступления по Уголовному уложению 1903 года. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, (3), 183-187.

Чуткий, А. І. (2018). Вища школа Києва в умовах Першої світової війни: ставлення студентів до мобілізації як індикатор лояльності до імперії. Гілея, (136), 120-126.

Чуткий, А. І. (2013). Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.). Ніжин, 2013.

Чуткий, А. І. (2015). Невідомий аспект з історії польської громади Києва початку XX ст.: Польський гурток та Варшавське земляцтво у Київському комерційному інституті (1908–1914 рр.). Europa Orientalis. Studia z dziejow Europy Wschodniej I panstw Baltyckich, (6), 11-34.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 11 | Завантажень: 11 |