МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ
PDF

Ключові слова

імідж; міжнародний імідж країни; політичний імідж; культурна парадигма; політична культура; культурний простір; інформаційний простір

Як цитувати

Кошелєва , О. (2021). МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 403-407. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.084

Анотація

Розвиток України на міжнародній арені безпосередньо залежить від позитивного сприйняття її закордонною спільнотою. Іноземні держави, громадяни інших країн, інвестори, ставлення яких є позитивним, також мають вплив на розв’язання внутрішніх соціально-економічних проблем. Метою статті є висвітлення основних чинників формування іміджу України у світі; виявлення та аналіз форм підвищення авторитету держави. Визначено, що створення позитивного міжнародного іміджу України є необхідною умовою для забезпечення захисту її національних інтересів, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію, успішної конкурентної боротьби на міжнародному ринку збуту та інвестицій; популяризації культурних цінностей у світову спільноту.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.084
PDF

Посилання

Головко О.М. (2019). Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій. Інформація і право, 4, 37–44. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2019_4_6.

Кабінет Міністрів України. (2007). Концепція Державної програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2007–2010 роки. Розпорядження від 6 червня 2007 р. № 379-р. Вилучено з: https://www.kmu.gov.ua/npas/82005462

Короленко Н. & Соломко В. (2018). Міжнародна репутація країни як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності: логістичний аспект. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 2, 95–107. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2018_2_9.

Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. & Горбань Ю.І. (2020). Інформаційна культура. Київ: Видавництво Ліра-К.

Семченко О.А. (2015). Імідж держави й національний брендинг: взаємообумовленість понять. Політикус, 2, 74–78.

Сергієнкова О.В. & Митрохіна Ю.П. Міжнародний імідж України: проблеми та перспективи. Наукове товариство Івана Кушніра: [сайт]. Вилучено з: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38577.

Ткаченко Н.М. (2018). Генезис уявлень про імідж в історії людства. Інноваційна педагогіка, 5, 133–137. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_5_32.

Центр Разумкова. Вилучено з: https://razumkov.org.ua/.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 17 | Завантажень: 10 |